AKTUALITA | 26. 12. 2019 Už za deset dní končí výstava Za chrám, město a vlast, mapující život a dílo olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Využijte vánočních prázdnin a přijďte se ještě seznámit s otcem moravského baroka.

AKTUALITA | 26. 12. 2019

Vrátit se v čase zpět do roku 1664, kdy se olomouckým biskupem stal Karel z Lichtensteinu-Castelcorna a znovu postavil na nohy Moravu zničenou třicetiletou válkou, to vám umožňuje výstava Arcidiecézního muzea Za chrám, město a vlast, ale pozor už jen 10 dní! Využijte vánočních prázdnin a přijďte se ještě seznámit s otcem moravského baroka.

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvýznamnějším mecenášem výtvarné kultury a architektury střední Evropy 17. století. Jako hlavě tehdejší olomoucké diecéze mu podléhala oblast od jižní Moravy až k dnešním polským hranicím. Jeho umělecké a architektonické ambice se dotkly sídel v Brně, Vyškově, Mírově či Hukvaldech a samozřejmě Olomouce a Kroměříže. Biskup Karel stojí také za založením tradice sbírání umění olomouckou diecézí. V roce 1673 zakoupil významnou obrazovou sbírku, která je základem slavné arcibiskupské obrazárny, stál i za vybudováním knihovny, numismatické kolekce či hudebního archivu.

S úřadem olomouckého biskupa byla spjata významná ekonomicko-správní úloha. Morava, zničená třicetiletou válkou a švédským pleněním, byla hospodářsky na dně a bylo nutné ji ekonomicky pozvednout a také dokončit proces rekatolizace. To se mu za jednatřicet let na biskupském stolci podařilo. 

Výstava ale připomíná i biskupovo zapojení do čarodějnických procesů, které za jeho episkopátu proběhly na Šumpersku. „Musíme si ale uvědomit, že pro biskupa Karla to byla tehdy jen podružná záležitost a dodnes vlastně nevíme, proč děkana Lautnera vydal světské spravedlnosti. Spíš to vnímal jako trest pro neposlušného kněze, takový exemplární příklad,“ poukazuje autor výstavy Miroslav Kindl i na stinné okamžiky biskupova působení.

Výstava vám představí také biskupovy malíře, kopisty, umělecké agenty či architekty. Své brány pak uzavře v neděli 5. ledna.