AKTUALITA | 20. 9. 2016 Včerejší vernisáž výstavy fotografií Elišky Blažkové byla první programovou položkou letošního ročníku festivalu Dny židovské kultury. Jeho podtitul Ženu statečnou kdo nalezne? zcela koresponduje s vystavenými snímky.

AKTUALITA | 20. 9. 2016

Včerejší vernisáž výstavy fotografií Elišky Blažkové byla první programovou položkou letošního ročníku festivalu Dny židovské kultury. Jeho podtitul Ženu statečnou kdo nalezne? zcela koresponduje s vystavenými snímky.

Blažková svůj cyklus fotografií Haredim, což je výraz pro ortodoxní Židy. Zachycuje ženy při studiu, modlitbách, ale hlavně při výchově dětí.

Autorka je doktorandka oboru dokumentární fotografie z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vyrůstala v Třebíči, kde se setkávala s židovskou kulturou, protože je tam jedno z největších ghett.

„Je to talentovaná fotografka, která se rozhodla věnovat dokumentaci izraelské kultury a izraelských žen. Proniknout do takové společnosti je obtížné, ona přitom s evropskými rysy si našla cestu do nejkonzervativnější ortodoxní čtvrti Mea Shearim v Jeruzalémě,“ uvedla kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová. 

Výstava je mimo obvyklou linii absolventů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Na ni pak navazoval koncert česko-německého instrumentálního uskupení Naches Trio. Dny židovské kultury potrvají v Muzeu umění a Divadle hudby do 27. září.