AKTUALITA | 12. 10. 2020 Jak zasáhl koronavirus svět umění a vzdělávání? Jak se promítl do práce muzejních lektorů a pedagogů výtvarné výchovy? Na to vám odpoví mezinárodní online konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS, která dnes začíná a potrvá do 15. října.
Účast na konferenci je zdarma, zájemci se však musí registrovat ZDE.

AKTUALITA | 12. 10. 2020

Jak zasáhla koronavirová pandemie svět umění a vzdělávání? Jak se promítla do práce muzejních lektorů a pedagogů výtvarné výchovy? A jak v takové situaci neztratit kontakt s návštěvníky muzeí a galerií? To jsou hlavní témata mezinárodní online konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS, která dnes začíná a potrvá do 15. října. 

Muzeum umění Olomouc bude díky spolupráci s českou sekcí INSEA (Mezinárodní společnost pro výchovu uměním) jejím partnerem. Muzeum budou přímo na konferenci zastupovat Gina Renotière, zástupkyně ředitele a vedoucí odboru moderního a současného umění – SEFO a lektoři edukačního oddělení. Ti v rámci workshopu zpřístupní zájemcům vybraná videa z prázdninového projektu EDU na drátě, za tímto účelem budou opatřeny také anglickými titulky.

„Na příkladu tohoto cyklu chceme ukázat, jak naše muzeum reaguje na omezený styk s návštěvníky způsobený koronavirem. Krátkými videi chceme diváky a především děti motivovat k tvůrčí činnosti,“ říká Marek Šobáň, vedoucí edukačního oddělení Muzea umění.

Konference nabídne sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také teoretické uchopení toho, co letošní jaro a podzim přináší do výtvarné edukace. K účasti jsou zváni odborníci z oblasti pedagogiky a dalších sociálních a humanitních oborů, učitelé výtvarné výchovy, edukátoři muzeí a galerií, umělci nebo představitelé kulturních institucí a také zájemci o tematiku z řad široké veřejnosti.