AKTUALITA | 19. 12. 2016 Soutěž k výstavě Šumění andělských křídel u Vás nachází odezvu. Vaše příspěvky již plní naše složky. Děkujeme za ně. Výtvory lze zasílat do konce ledna 2017. V soutěži, které se může zúčastnit kdokoliv starší šesti let, na Vás čekají atraktivní ceny.

AKTUALITA | 19. 12. 2016

Soutěž k výstavě Šumění andělských křídel u Vás nachází odezvu. Vaše příspěvky již plní naše složky. Děkujeme za ně. Výtvory lze zasílat do konce ledna 2017. V soutěži, které se může zúčastnit kdokoliv starší šesti let, na Vás čekají atraktivní ceny. 

Soutěž probíhá ve čtyřech věkových kategoriích a ve čtyřech uměleckých disciplínách: výtvarné, literární, hudební a fotografické. Jednotícím tématem je Anděl. V každé disciplíně a věkové kategorii bude odbornou porotou vyhlášen vítěz.

Věkové kategorie: 
První kategorie: 6-10 let
Druhá kategorie: 11-15 let
Třetí kategorie: 16-19 let
Čtvrtá kategorie: 20+

Kam posílat?
Literární a hudební práce zasílejte na hrbek@olmuart.cz. V případě výtvarných prací účastníci musí uvést čitelně jméno, věkovou kategorii a organizátorům předat přímý kontakt (nejlépe e-mailovou adresu). V případě zaslání artefaktu, pište, prosím, na adresu: David Hrbek, Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, 771 111. Fotografie zasílejte v náhledové kvalitě na soban@olmuart.cz.

Ceny:
Vítěz v každé kategorii získá například celoroční volný vstup do Muzea umění Olomouc. Cena v případě písňové soutěže je natočení videoklipu k vítězné skladbě.

Uzávěrka: úterý 31. ledna 2017 do půlnoci.