AKTUALITA | 6. 9. 2016 Od pátku do neděle se připojíme k jednomu z největších kulturních svátků v roce – Dnům evropského dědictví. Jednou ze specialit bohatého programu bude páteční a nedělní komentovaná prohlídka honosného barokního kočáru biskupa Ferdinanda Julia Troyera.

AKTUALITA | 6. 9. 2016

Od pátku do neděle se připojíme k jednomu z největších kulturních svátků v roce – Dnům evropského dědictví. Jednou ze specialit bohatého programu bude páteční a nedělní komentovaná prohlídka honosného barokního kočáru biskupa Ferdinanda Julia Troyera, kterou v Arcidiecézním muzeu povede historička umění Helena Zápalková. A nebude to jen tak ledasjaká prohlídka. Odhalíme vám totiž původní výzdobu kočáru z doby, kdy ještě patřil francouzskému velvyslanci!

Slavnostní kočáry představovaly v raně novověké společenské i politické praxi především prostředek vizuální reprezentace. Ferdinand Julius hrabě Troyer z Troyersteinu zakoupil ve Vídni roku 1746 tři kočáry, všechny jako použité. Nechal je nákladně přestavět, opatřit novými malbami, zlacenými řezbami i čalouněním. Velký ceremoniální kočár, který je nyní ozdobou stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc, využil kardinál Troyer minimálně dvakrát – při slavnostním vjezdu do Olomouce u příležitosti jeho intronizace na biskupský stolec v katedrále sv. Václava a při tradičním vjezdu do vídeňského hradu, kde měl složit lenní slib císaři. Jaká sláva to byla 26. srpna 1747při Troyerově vjezdu do Olomouce přitom můžeme sledovat na rozměrném obraze z okruhu následovníků brněnského malíře Františka Vavřince Korompaye (1723–1779), vytvořený na objednávku biskupova synovce jako připomínka této velkolepé události.

Jaký ale byl původ slavnostní karosy? To se podařilo zjistit až díky restaurování předcházejícímu umístění kočáru ve stálé expozici Arcidiecézního muzea. Z dobových analogií lze soudit, že jak karosa vystavená v Olomouci, tak její obdoba vystavená v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem byly vytvořeny v pařížské královské manufaktuře uměleckých řemesel zvané Les Gobelins v první čtvrtině 18. století. Restaurátoři odkryli na mosazných ozdobných krytech pérování kabiny vozu erb původního vlastníka kočáru. Byl jím Louis François Armand du Plessis, vévoda de Richelieu (1696–1788), který v letech 1725–1729 zastával funkci vyslance francouzského krále Ludvíka XV. u císařského dvora ve Vídni. Představu o malířské výzdobě kočáru před rokem 1747, kdy byl z Troyerova popudu přestavěn, si můžeme udělat zejména díky vzácně dochované malbě na zadní stěně kabiny, objevené při restaurování. Na zlaceném pozadí je zde vyobrazena Charitas (Láska), jedna ze tří teologických ctností, zasazená do bohatého ornamentálního rámce, odpovídajícího grafickým vzorníkům pařížských dekoratérů. Vzhledem k tomu, že obrazové pole nebylo přemalováno, ale pouze překryto druhotně vlepenou malbou na plátně, bylo možné plátno v průběhu restaurování sejmout a upevnit na samostatnou podložku, která umožňuje příležitostnou prezentaci obou unikátních malířských děl.

Tuto jedinečnou příležitost Vám nabízíme právě během nadcházejícího víkendu. Pokud si k prohlídce budete chtít vyslechnout zasvěcený komentář a vyprávění Heleny Zápalkové, přijďte v pátek v 17 hodin nebo v neděli v 10 hodin. 

Kompletní program Dnů evropského dědictví v Muzeu umění Olomouc najdete ZDE.