AKTUALITA | 12. 3. 2019 Přináší EU hodnoty do Česka? Umíme je definovat a jaké máme hodnoty s EU společné a jaké rozdílné? To jsou hlavní témata besedy – Inspirujme (se) EU – ta se uskuteční 18. března v Konviktu UP. Mezi hosty bude také Jana Macháčková, která přiblíží náš projekt ArtCoMe.

AKTUALITA | 12. 3. 2019

“Inspirujeme se Evropou a zároveň inspirujeme Evropu.”

Přináší EU hodnoty do české společnosti? Umíme je definovat a jaké máme hodnoty s Evropskou unií společné a jaké rozdílné? To jsou hlavní témata besedy – Inspirujme (se) EU – ta se uskuteční 18. března v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi hosty bude také Jana Macháčková, která přiblíží náš projekt ArtCoMe.

„ArtCoMe je mezinárodní projekt zaměřený na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky, narušující hranici mezi tzv. laickým a profesionálním uměním,“ vysvětluje Jana Macháčková.

„Projekt zahrnuje mezinárodní vzdělávací program pro studenty a jejich mentory, putovní výstavu Rozlomená doba. Avantgardy ve střední Evropě, odbornou publikaci a národní vzdělávací programy. Na jeho počátku stála mezinárodní odborná konference Zrod soudobého Středoevropana. ArtCoMe tak tvoří jednu část a perspektivu rozsáhlejšího projektu, který se soustřeďuje na sociální, politické a kulturní změny závěrečného desetiletí Rakouska-Uherska a prvního desetiletí jeho nástupnických států slavících v roce 2018 Evropský rok kulturního dědictví,“ dodává. 

Pondělní beseda, ale přiblíží také příběh kosmického centra a jeho propojení s evropskými strukturami, prozradí jak digitální transformace a AI ovlivňují a ovlivní náš život a budoucnost byznysu, co je v tuto chvíli nejdůležitější v oboru vzdělávání či jaké hodnoty a příležitosti vidíme do budoucna v uplatnění mladých lidí?

Hosty budou kromě Jany Macháčkové také Ing. Marek Šimčák, PhD. za Czech Space Research Center, europoslankyně Michaela Šojdrová a zástupce Palackého univerzity.