AKTUALITA | 1. 10. 2015 Dvě desítky odborníků se včera sešly v Muzeu umění, aby na workshopu CEAD (Centra European Art Database) diskutovali o editaci dat kulturně-historické a umělecko-historické povahy. Mezi přednášejícími byli zastoupeni kurátoři od Prahy až po Košice.

AKTUALITA | 1. 10. 2015

Dvě desítky odborníků se včera sešly v Muzeu umění, aby na workshopu CEAD (Central European Art Database) diskutovali o editaci dat kulturně-historické a umělecko-historické povahy. Mezi přednášejícími byli zastoupeni kurátoři od Prahy až po Košice.

Podle olomoucké kurátorky Barbory Kundračíkové bylo cílem i posílení komunity, která se zabývá sbírkovým provozem muzeí. „Archivace, databáze a digitalizace uměleckých děl probíhá v každém muzeu, ale na různé úrovni,“ vysvětlila Kundračíková. Za velká témata považuje výběr děl a autorů, použité technické prostředky ale i pedagogický dopad.

„Program směřoval od teoretického k praktickému, což bylo přínosné,“ zhodnotil workshop Michal Čudrnák ze Slovenské národní galerie. Sám na něm představil Web umění. „Zpřístupňuje na internetu sbírky slovenských galerií a svým způsobem je v mnohém podobný s projektem Muzea umění CEAD. Sbírkotvorná databáze je na Slovensku jen jedna a na základě vyhlášky do ní musí všechny galerie přispívat. Tuto databázi spravujeme a data využíváme k publikaci na internetu. Naší ambicí je dát vše na webu k dispozici zdarma,“ popsal Čudrnák.

Součástí včerejšího programu byla také přednáška Jany Šindelové, Michala Motyčky a renomovaného sklářského výtvarníka Václava Ciglera pořádaná ve spolupráci s Univerzitou Palackého.

CEAD se snaží prostřednictvím profilů stěžejních uměleckých osobností ze zemí visegrádské čtyřky postihnout obecné aspekty časoprostoru střední Evropy po roce 1945. Je také platformou pro prezentaci základního vědeckého výzkumu a kvalitativní analýzu společensko-historických východisek umění s přesahem do současnosti. Databáze je přístupná na adrese www.cead.space. 

Na workshop s tématem Databáze jako prostředí by měla na jaře příštího roku navázat odborná konference.