AKTUALITA | 8. 2. 2018 Unikátní kresby kustodky Arcidiecézního muzea Dagmar Havlíčkové a především její repetitivní přepisy textů, a to v několika vrstvách přes sebe, čímž vznikají organické i geometrické struktury, budete moct od 15. února obdivovat v prostějovském muzeu.

AKTUALITA | 8. 2. 2018

Dagmar Havlíčkovou, jako kustodku Arcidiecézního muzea, denně obklopuje doslova tisíc let naší kultury. Ona sama také maluje a především kreslí. Právě její unikátní kresby si nyní budou moct milovníci umění prohlédnout, a to už od 15. února v prostorách Muzea a galerie Prostějov.

Výstava Dagmar Havlíčková – Kresby je zaměřena na specifický projev kreslířky, malířky a textilní výtvarnice Dagmar Havlíčkové (*1961). Ta patřila již v 80. letech minulého století společně se svým mužem Jiřím Aloisem Havlíčkem (1948–1997) k neoficiální umělecké komunitě v Olomouci. 

Její tvorba je již několik let soustředěna na repetitivní přepis textů, a to v několika vrstvách přes sebe. Vznikají tak organické i geometrické struktury, kde původní text (forma osobní modlitby) zaniká v kresebné hmotě. Její tvorba je metodou srovnatelná  s tvorbou Romana Opalky nebo nočními kresebnými prácemi V. Stratila.

Havlíčková svým dílem spadá do širšího okruhu tzv. olomoucké kresby, který tvořila řada významných autorů a dnes již celostátně uznávaných autorů (J. Lindovský, P. Jochmann, I. Kosková, L. Daněk, V. Havlík). Podobně jako její vrstevníci vytvářela v té době díla expresivně a existenciálně podbarvená. Těžištěm její tvorby však vždy byla strukturální kresba, která reagovala na nejprve na dobový pocit permanentního ohrožení, později na partnerské vztahy, aby později vyústila do silně duchovního projevu. Havlíčková v kresbě vždy nacházela možnost úniku, zklidnění a meditativního uvolnění. Výstava i připravovaná kniha zásadním způsobem zpracovává jak dílo mimořádné kreslířky Havlíčkové, tak postihuje i významný společensko-kulturní fenomén 80. let minulého století v Olomouci, jakým byla kresebná tvorba umělců tvořících v undergroundu. 

Vernisáž se koná 15. února v 17.00 v prostorách Muzea a galerie Prostějov. Muzeum umění je spolupořadatelem této akce.