AKTUALITA | 27. 8. 2020 Mezinárodní konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS nabídne v rámci svého programu workshop věnovaný cyklu vzdělávacích videí EDU na drátě a přiblíží tak přístup Muzea umění k distančnímu vzdělávání v době pandemie.

AKTUALITA | 27. 8. 2020

ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS | REFLECTING ON TODAY, ANTICIPATING TOMORROW
12. – 15. října 2020

Cílem této mezinárodní virtuální konference je odborná a didaktická reflexe fungování výtvarné výchovy během pandemie. Konference nabídne sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také teoretické uchopení toho, co jsme prožili. K účasti jsou zváni odborníci z oblasti pedagogiky a dalších sociálních a humanitních oborů, učitelé výtvarné výchovy a dalších expresivních oborů, edukátoři muzeí a galerií, umělci nebo představitelé kulturních institucí. Bližší informace je možno získat na stránkách www.inseaconference.com

Chtěli byste se také aktivně zúčastnit? Registrujte se zdarma do 1 září zde.
Pasivní účastníci mají neomezený přístup k registraci i po tomto datu.

Jak zasáhla koronavirová pandemie svět umění a vzdělávání? Jak se promítla do práce muzejní lektorů a pedagogů výtvarné výchovy? A jak v takové situaci neztratit kontakt s návštěvníky muzeí a galerií? To budou hlavní témata mezinárodní online konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS, která se uskuteční 12. až 15. října a jejímž partnerem je také Muzeum umění Olomouc.

Muzeum přímo na konferenci budou zastupovat Gina Renotière a lektoři edukačního oddělení. Ti povedou dokonce jeden samostatný workshop, který bude zaměřen na prázdninový projekt Muzea umění EDU na drátě, což je cyklus devíti výtvarných lekcí pod taktovkou našich lektorek a lektorů.

„Konkrétně jde o krátká videa, která mají motivovat diváky, především děti, k tvůrčí činnosti inspirované exponáty, výstavami, ale i prostory Muzea umění Olomouc,“ říká Terezie Čermáková, lektorka Muzea umění a autorka dvou lekcí z cyklu EDU na drátě.

„Tímto cyklem jsme reagovali na potřeby distančního vzdělávání v čase vrcholící pandemie. V rámci programu konference nabídneme také jejím účastníkům prostřednictvím vybraných klipů rozmanité nápady a podněty k výtvarné práci,“ dodává Čermáková.