AKTUALITA | 15. 4. 2016 Prostředí kaváren a barů v České republice poutá čím dál větší pozornost. Kavárenská kultura se mění a posouvá kupředu, propojuje se se současnou architekturou. Proto se kavárny i bary včera staly hlavním tématem diskuzního večera, pořádaného v rámci muzejní architektonické platformy Divadlo architektury.

AKTUALITA | 15. 4. 2016

Prostředí kaváren a barů v České republice poutá čím dál větší pozornost. Kavárenská kultura se mění a posouvá kupředu, propojuje se se současnou architekturou. Proto se kavárny i bary včera staly hlavním tématem diskuzního večera, pořádaného v rámci muzejní architektonické platformy Divadlo architektury. 

„Sami provozovatelé velmi pečlivě zvažují jak nejlépe koncipovat a uspořádat prostor kavárny nebo baru a vybírají si často schopné architekty, kteří jim prostory přizpůsobí přesně podle potřeb podniku,“ uvedla Klára Eliášová, moderátorka diskuse, která zaštiťuje program Divadla architektury na půdě Divadle hudby, ale také je členkou sdružení 4AM, které v Brně provozuje kulturní prostor s kavárnou nazvanou Praha.

Do Olomouce ve čtvrtek organizátorka sezvala autory výrazných podniků z různých koutů republiky, z velkých i malých měst. Pokud by měla shrnout resumé diskuze, vyplynulo z ní, že dobře navržené kavárny a bary můžou pozitivně ovlivnit také okolní městské prostředí. Pro úspěch kavárny je podle diskutujících ale pořád rozhodující kvalita nabídky a služeb, kterou v ideálním případě architektonické uspořádání podniku vyzdvihne a doplní. 

Divadlo architektury je zastřešující název pro celoroční sérii aktivit – výstavních instalací, přednášek, diskuzí, projekcí či tematických procházek, které se dotýkají architektury, urbanismu či fungování městského prostoru. Na program Divadla architektury se mohou zájemci o architekturu v budoucnu těšit jednou měsíčně. Nepřestane fungovat ani v létě, jen se diskuse přesune do exteriéru, když divadelní jeviště vymění za procházkový cyklus za architekturou.

„Po městě nás povedou architekti, historici architektury i sociologové a zaměří se nejen na historii Olomouce, ale i to, jak fungují současná města a jak podpořit jejich kvalitní rozvoj,“ naznačila Eliášová. Mezi průvodci bude i brněnský architekt a památkář Roman Čerbák, který se věnuje projektu Základy urbanistické gramotnosti, nebo socioložky Barbora Vacková a Lenka Slepičková.