AKTUALITA | 6. 8. 2019 Magický předmět si mohu z výstavy Za chrám, město a vlast domů odnést všichni malí návštěvníci a vlastně i ti velcí, stačí splnit všechny úkoly v pracovním listě a pak z něj složit symbol biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna – čtyřstěn.

AKTUALITA | 6. 8. 2019

Odnést si domů z výstavy Za chrám, město a vlast osobní symbol otce moravského baroka- Karla z Lichtensteinu-Castelcorna může každý malý návštěvník. Stačí si jen vzít před vstupem pracovní listy, vyplnit je a pak z nich složit speciální biskupský čtyřstěn. Takže nejen návštěvníci kroměřížské části výstavy (více zde), ale i té olomoucké si přijdou na své.

„Interaktivní pracovní listy provází děti po výstavě a představují jim vybraná umělecká díla. Kromě nových zkušeností získají i magický předmět. Po správném vyplnění všech úkolů a složení pracovního listu do požadovaného tvaru si vytvoří osobní symbol Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna v podobě čtyřstěnu.“ vysvětluje lektorka Hana Lamatová.

Úzkou návaznost na pracovní listy mají i další prvky ve výstavě a to smyslové čtyřstěny, které návštěvníky na místě vedle obrazů lákají svou vůní, odpovídající námětu uměleckého díla. Koncentrovat mysl a dopřát si kontemplativní zážitek zase umožňují smyslové kaple. (více zde).

„Výše zmíněné edukační prvky ve výstavě si přišli zakusit i účastníci letní školy European and Czech Culture pro čínské studenty při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kterým byla metodou learning by doing představena činnost edukačního oddělení Arcidiecézního muzea Olomouc“, dodává lektorka Lenka Trantírková.

Čínští studenti během druhé části programu při výrobě tuhého parfému.