AKTUALITA | 9. 6. 2021 Na letošní přehlídce muzejních filmů MUSAIONfilm je Muzeum umění Olomouc zastoupeno hned čtyřmi snímky - Být si blízko na dálku, EDU na drátě a Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc, Juraj Bartusz – představení umělce.
MUSAIONfilm
je přehlídka muzejních filmů.
Od roku 1998 ji každoročně pořádá Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky.
Na termín 8.–10. června 2021 je připravován 23. ročník, poprvé on-line. Více zde.

AKTUALITA | 9. 6. 2021

Právě probíhá 23. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm. Muzeum umění Olomouc je zde zastoupeno hned čtyřmi snímky z vlastní produkce – Být si blízko na dálku, EDU na drátě a Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc, Juraj Bartusz – představení umělce.

Být si blízko na dálku

Muzeum umění Olomouc je státní sbírkotvorná instituce, která pečuje o díla státní, církevní i soukromé provenience, od antiky až po současnou výtvarnou kulturu. Naše muzeum, stejně jako většina kulturních institucí v různých koutech světa, muselo v době koronavirového omezení čelit nečekaným výzvám a hledat odpovědi na otázky, jak zachovat kontinuitu v nejistých měsících plných proměn. V rámci prezentace a interpretace muzejních sbírek jsme si zformulovali tyto základní otázky: Jak zachovat spojení veřejnosti s naší institucí během izolace a uzavřené instituce? Jak zůstat v kontaktu s konkrétními návštěvníky i v online prostoru, který může být sám o sobě velmi anonymní? A jaká může být naše role a přínos v této nečekané situaci? Tyto výzvy také nabídly možnost zhodnotit dosavadní aktivity a ukázaly nový potenciál již existujících a připravovaných projektů. Naším cílem bylo nové aktivity organicky začlenit do kontextu dlouhodobé koncepce, ať už se jednalo o virtuální zahájení nových výstav nebo cyklus edukačních videí, kterým muzejní lektoři reagovali na potřeby distančního vzdělávání v čase vrcholící pandemie.

EDU na drátě

Cyklus devíti výtvarných lekcí pod taktovkou lektorek a lektorů Muzea umění Olomouc, konkrétně jde o krátká videa, která mají motivovat diváky, především děti, k tvůrčí činnosti inspirované exponáty, výstavami, ale i prostory Muzea umění Olomouc. Tímto cyklem MUO reagovalo na potřeby distančního vzdělávání v čase vrcholící pandemie.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc

Doprovodní medailon Galerie a muzeum litoměřické diecéze, určený návštěvníkům olomoucké výstavy JAKO HOST v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Juraj Bartusz – představení umělce

Návštěva v ateliéru významného slovenského malíře a sochaře, který si osvojil ke svému vyjádření mnoho uměleckých postupů a technik. Vedle sochařství měl blízko k minimalismu a konkretismu, v průběhu let začal inklinovat také k akčnímu umění coby performer komentující aktuální společenská témata.