AKTUALITA | 30. 4. 2021 Česká televize natáčí pořad o koních v církevních službách. Natáčela i kočár kardinála Troyera v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Na dokument se můžete podívat 30. 5. v rámci pořadu Cesty víry.

AKTUALITA | 30. 4. 2021 

Snad každý, kdo navštívil Arcidiecézní muzeum v Olomouci, si pamatuje majestátní pozlacený kočár kardinála Troyera. K tomuto vozu však patří i šestispřeží speciálně vyšlechtěných koní a o nich toho veřejnost zase tolik neví.

Napravit by to měl dokument, který se věnuje právě koním a také kočárům (i tomu olomouckému) v církevních službách. Zhlédnout jej budete moci v České televizi 30. května v rámci pořadu Cesty víry.

Kočáry církevních hodnostářů táhli speciálně vyšlechtění vraníci, jejichž krev dodnes koluje v čistokrevných klasických starokladrubských koních kmene Sacramoso. Tento kmen založili dva hřebci stejného jména. První Sacramoso, narozený v roce 1799, byl přivezen do Kladrub z arcibiskupského hřebčína Rif u Salzburku. Druhý se narodil v roce 1800 v hřebčíně v Kroměříži a patřil olomouckému arcibiskupovi. Rakouská linie kmene Sacramoso zanikla roku 1861, ale linie založená Sacramosem olomouckého arcibiskupa se dochovala až do současnosti. 

Při natáčení v Arcidiecézním muze Olomouc doprovázela štáb ČT kurátorka Muzea umění Olomouc Simona Jemelková, která také poskytla  filmařům zasvěcený výklad o historii kočáru.