AKTUALITA | 16. 5. 2016 Od úterka mohou návštěvníci výstavy Chrám věd a múz v Muzeu umění zhlédnout jinou skladbu exponátů. Iluminované rukopisy kurátoři otevřeli na jiných stranách. Bylo vystaveno 11 nových exponátů, které vystřídaly knihy prezentované v předchozí etapě.

AKTUALITA | 16. 5. 2016

Od úterka mohou návštěvníci výstavy Chrám věd a múz v Muzeu umění zhlédnout jinou skladbu exponátů. Iluminované rukopisy kurátoři otevřeli na jiných stranách. Bylo vystaveno 11 nových exponátů, které vystřídaly knihy prezentované v předchozí etapě.

„Dlouhodobé vystavení světlu těmto knihám psaným ručně na pergamenu neprospívá,“ vysvětlila důvod spoluautorka výstavy Jana Hrbáčová z Muzea umění. Jiná vyobrazení čekají na diváky u kodexů od 12. do konce 15. století. Změna se dotkla také vystavených prvotisků, jak je patrné především na Legendě o Meluzíně Jeana z Arrasu z roku 1476, která byla otevřena na jiném dřevořezu. 

Nově je v expozici umístěn pozdně gotický rukopis Antifonáře z dílny Mistra Friedrichova brevíře (před rokem 1477), který nahradil doposud vystavený graduál z téže dílny. Dále prvotisk Giovanniho Boccaccia De claris mulieribus z roku 1473, Eukleidova Geometrie z roku 1491, Legenda aurea Jacoba de Voragine z roku 1488 či Liber Chronicarum Hartmanna Schedela z roku 1493.

Na výstavě je 47 originálů, dvě faksimile a digitální prezentace vystavených exponátů, díky níž lze jednotlivými knihami listovat. Výstava potrvá do 12. června.