AKTUALITA | 4. 5. 2018  Kroměřížskou Muzejní noc, která letos připadá na středu 9. května, završí charitativní koncert smíšeného pěveckého sboru Moravští madrigalisté. Výtěžek z něj půjde na péči o unikátní kroměřížskou hudební sbírku.

AKTUALITA | 4. 5. 2018 

Kroměřížskou Muzejní noc, která letos připadá na středu 9. května, završí charitativní koncert smíšeného pěveckého sboru Moravští madrigalisté. Výtěžek z něj půjde na péči o unikátní kroměřížskou hudební sbírku.

Pod vedením dirigenta Michaela Dvořáka zazní skladby autorů Benjamina Brittena, Johanna Sebastiana Bacha, Lodovica da Viadana nebo Thomase Luis de Victoria.

„Přijďte se nejen zaposlouchat do krásných skladeb, ale pomozte i dobré věci – podpořte hudební archiv. Hudební sbírka, kterou ukrývá kroměřížský zámek je zcela unikátní. S vaším přispěním se nám podaří lépe pečovat o hodnotnou sbírku, která má ve světě jedinečné postavení. Posluchači si budou moci také zcela výjimečně prohlédnout unikáty a vzácné tisky, které hudební archiv ukrývá,“ láká na koncert kurátorka Arcidiecézního muzea Kroměříž Pavla Přikrylová.

Právě vzácné staré tisky souboru motet Opus Musicum, jehož autorem je Jacobus Handl Gallus a také jedinečný a téměř kompletně dochovaný exemplář latinských chrámových skladeb Sacra et Litaniae Adama Václava Michny z Otradovic budou vystaveny před koncertem v tzv. Schönfeldově sále zámecké obrazárny.