AKTUALITA: 22 08 2022 Pohled světového muzejnictví se v těchto dnech upírá k Česku, v Praze totiž začala 26. Generální konference ICOM, která chce ukázat sílu muzeí a pomoci těmto institucím převzít roli hybatele společenských změn. 
ICOM
Mezinárodní rada muzeí zastupuje všechny druhy muzeí ve více než 130 zemích světa. Sdružuje muzejní  pracovníky s cílem přispívat k jejich profesnímu i morálnímu rozvoji. V Praze se 20.-28.8. 2022 koná Generální konference ICOM. V čele ICOM Czech republik, který generální konferenci uspořádal, stojí zástupkyně ředitele MUO Gina Renotière.

AKTUALITA: 22 08 2022

Vůbec poprvé v historii se Česká republika stala hostitelskou zemí Generální konference ICOM, a tak od 20. do 28. srpna se stává Praha hlavním městem světového muzejnictví. Do Česka dorazí delegace z celého světa, aby zde diskutovali o roli muzeí v současné společnosti a především jejich budoucnosti. 

Hlavními tématy konference budou:

Smysl: Muzea a občanská společnost

V poslední době zaznívá mnoho názorů ohledně role, kterou by měly kulturní instituce v rámci místních komunit hrát. Demokratický zápas o lidská práva, který probíhá po celém světě, vede muzea k tomu, aby zaujala aktivní přístup k spravedlivému rozvoji občanské společnosti. Víra v to, že oblast kultury si může zachovat neutralitu tváří v tvář vyloučení a diskriminaci, by mohla ohrozit vlastní význam muzeí. Toto plenární zasedání si klade za cíl podpořit širší debatu o projektech a myšlenkách, které mohou muzeím pomoci převzít roli hybatele společenských změn.

Udržitelnost: Muzea a schopnost překonávat krize

Změna klimatu, přírodní katastrofy a velké množství environmentálních problémů si žádají efektivnější kroky ze strany globálních institucí. Pandemie onemocnění COVID-19 navíc dramatickým způsobem zdůraznila potřebu vybudovat udržitelnější modely financování muzeí a dalších kulturních institucí. Mohou v této souvislosti muzea svou činností a programy aktivně přispívat k utváření udržitelných modelů fungování současné společnosti? Pestrý panel diskutujících poskytne příležitost k výměně zkušeností a inovativních způsobů, jak směřovat k udržitelné budoucnosti.

Vize: Muzea a vedení

Možné narušení fungování muzeí se stává klíčovým faktorem, který musí jejich vedení brát v úvahu. Ředitelé muzeí stojí před nelehkým úkolem povzbuzovat své kolegy k nalezení nových řešení doposud nevídaných problémů, která jsou potřeba k tomu, aby se jejich organizace udržely a přežily. Odborníci z renomovaných mezinárodních institucí budou diskutovat o výzvách, kterým vedoucí pracovníci muzeí v dnešní době čelí, a to včetně integrace fyzického a digitálního působení, potřeby nacházení nových obchodních modelů, většího důrazu na společenskou úlohu muzeí a dalších.

Komunikace: Muzea a nové technologie

Nové technologie jsou pro muzea nejen cenným nástrojem pro tvorbu digitálních výstav a lepší zapojení publika, ale také účinným prostředkem k ochraně a uchovávání sbírek, snižování organizačních nákladů a rozšiřování dostupnosti kulturních institucí. Využívání digitálních nástrojů se zintenzivnilo v důsledku nedávného nuceného uzavření většiny muzeí po celém světě, kdy se mnoho z nich uchýlilo k používání digitálních nástrojů k udržení kontaktu s veřejností a poskytování svých služeb na dálku. Toto plenární zasedání se zabývá potenciálem nových technologií pro uspokojování různorodých potřeb současných muzeí.

Program 26. Generální konference ICOM naleznete ZDE.

Foto: MUO / Tereza Hrubá