AKTUALITA | 29. 9. 2021  Šestý ročník Ceny Václava Buriana ovládl mladý český básník Ondřej Macl, cenu diváků si odnesl Polák Krzysztof Siwczyk a cenu v kategorii Za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu převzal rakouský slavista, novinář, překladatel a spisovatel Martin Pollack.

AKTUALITA | 29. 9. 2021 

Šestý ročník Ceny Václava Buriana ovládl mladý český básník Ondřej Macl. Úspěšný současný český básník se narodil v roce 1989 v Hradci Králové. Vystudoval obory sociální práce a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně, srovnávací literaturu na Univerzitě Karlově v Praze a autorské herectví na DAMU. Za knižní debut Miluji svou babičku víc než mladé dívky (2017) obdržel Cenu Jiřího Ortena. Následovala básnická sbírka K čemu jste na světě (2018) a novela Výprava na ohňostroj (2019). Věnuje se autorským performancím, většinou ve spolupráci s Annou Luňákovou. Přispívá do různých médií i jako literární kritik, překládá z francouzštiny (např. Roland Barthes). Živí se prací s lidmi s duševním onemocněním.

Cena diváků putuje do Polska za Krzysztofem Siwczykem a cenu v kategorii Za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu převzal rakouský slavista, novinář, překladatel a spisovatel Martin Pollack. Do roku 1998 byl redaktorem časopisu Der Spiegel a pracoval jako zvláštní zpravodaj ve Varšavě a ve Vídni. Později pokračoval v kariéře spisovatele na volné noze. Ve svých knihách se zabývá historií zemí, které prošly ve 20. století rozsáhlými změnami, jako jsou Halič nebo Bukovina. V roce 2004 vydal knihu Mrtvý v bunkru. Zpráva o mém otci, v níž se z velmi osobní perspektivy zabývá nacionálním socialismem a jeho důsledky. Autor překládá také z polštiny. Za své překlady i literární tvorbu získal Pollack řadu ocenění, například Rakouskou státní cenu za literární překlad, Rakouskou státní cenu za kulturní publicistiku a Cenu Theodora Kramera.