AKTUALITA | 2. 2. 2021 NEW MEDIA MUSEUMS je název nového výzkumného projektu CEAD, který se zaměří na koncepční vytváření sbírek děl nových médií a jejich uchovávání napříč různými typy institucí ve střední Evropě.

AKTUALITA | 2. 2. 2021

Nový projekt Central European Art Database (CEAD) NEW MEDIA MUSEUMS: Creating Framework for Preserving and Collecting Media Arts in V4 iniciovalo Muzeum umění Olomouc jako společnou mezinárodní platformu pro sdílení zkušeností s koncepčním vytvářením sbírek děl nových médií a jejich uchovávání napříč různými typy institucí. Projekt zahrnuje organizace soustředící se na prezentaci a propagaci nových médií z nezávislého sektoru, i státní a nestátní sbírkotvorné instituce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Počáteční fáze projektu byla zahájena letos v lednu a trvat bude 18 měsíců. CEAD tak reaguje na problém nízkého zastoupení umění nových médií ve veřejných sbírkách. 

„Historikové, kurátoři a umělci dlouhodobě přijímají digitální umění, video-art, sound-art, net-art, interaktivní instalace a díla digitální kultury jako výrazný fenomén nedávné historie, dosah těchto prací je nicméně často limitován právě pouze na profesionály v oboru. Významná díla pionýrů nových médií ze 70. a 80. let jsou až na výjimky téměř neznámá kulturní veřejnosti, příčinou je nízká odborná znalost v jejich uchovávání v institucích zemí Visegradu a neexistence metodiky pro technické a administrativní zacházení s díly,“ popisuje dnešní situaci Jakub Frank, kurátor CEAD.

Hlavním cílem projektu NEW MEDIA MUSEUMS je tedy nalézt vhodné metody pro vytváření a udržování sbírek mediálního umění v paměťových institucích. „Hlavním záměrem je vybudovat dostatečnou odbornou znalost založenou na praktické zkušenosti a publikovat řadu případových studií vycházejících z konkrétních specifik vybraných děl nových médií,“ vysvětluje Frank s tím, že na vzniku těchto studií se podílí řada spolupracovníků z různých odvětví – teoretiků, kurátorů, restaurátorů, umělců a technických odborníků z partnerských institucí i mimo ně. 

Projekt vznikl díky podpoře International Visegrad Fund.