AKTUALITA | 19. 9. 2016 Jeden ze dvou sálů Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů v Arcidiecézním muzeu Olomouc bude od 20. do 26. září pro veřejnost uzavřen.

AKTUALITA | 19. 9. 2016

Jeden ze dvou sálů Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů v Arcidiecézním muzeu Olomouc bude od 20. do 26. září pro veřejnost uzavřen. Důvodem je reinstalace této části expozice poté, co se zpět do Metropolitního muzea v New Yorku vrátil zapůjčený obraz El Greka Klanění pastýřů. 

Obraz slavného španělského manýristy řeckého původu byl součástí stálé expozice Arcidiecézního muzea od 2. června do 4. září. Klanění pastýřů do Olomouce zapůjčilo Metropolitní muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu Apollón a Marsyas ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605 – 1610 bylo součástí oslav deseti let od otevření Arcidiecézního muzea Olomouc. Při této příležitosti se také dočkala komplexní obměny jeho stálá expozice Ke slávě a chvále.

El Grekův obraz byl v expozici přítomen i po svém odjezdu. Od 8. do 18. září jej totiž nahradil „živý obraz“, který vznikl při fotografickém happeningu 29. srpna. 

V tomto týdnu se do Obrazárny vrátí malířské skvosty z olomouckých sbírek. Stálou expozici rozšíří celkem sedm obrazů, například od italské malířky, hudebnice a básnířky Elisabetty Sirani (1638–1665), benátského malíře Giovanniho Antonia Pellegriniho (1675–1741), který působil i v Londýně, nebo obraz Poslední soud italského malíře Giovanniho Balducciho zvaného Cosci. Obraz je zajímavý tím, že byl rozdělen na dva díly, které jako samostatné obrazy s vlastními názvy skončily ve dvou různých sbírkách. Souvislost mezi nimi vypátrali umělečtí historici po desítkách let jen souhrou šťastných náhod a nyní je opět v původní podobě vystavený v Arcidiecézním muzeu.