AKTUALITA | 4. 2. 2020 Ministr kultury Lubomír Zaorálek dnes předal bývalému řediteli Muzea umění Michalu Soukupovi ocenění Artis Bohemiae Amicis za celoživotní práci a dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i zahraničí. Spolu s ním byl oceněn muzeolog Jiří Žalman.

AKTUALITA | 4. 2. 2020

Artis Bohemiae Amicis
Medaile určena k ocenění dlouhodobé a významné činnosti fyzické osoby, jež cílevědomě přispěla nebo přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí, ať již svou vlastní uměleckou činností nebo mimořádným uměleckým výkonem, sponzorstvím, propagací kulturního dědictví, soudobé umělecké a literární tvorby a interpretace, uměnovědy a kritiky nebo soudobého českého kulturního dění a jeho dějin obecně.

Bývalý ředitel Muzea umění Michal Soukup obdržel od ministra kultury Lubomíra Zaorálka za celoživotní práci a dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i zahraničí resortní medaili Artis Bohemiae Amicis. Spolu s ním cenu získal také český muzeolog Jiří Žalman.

„Moc si tohoto ocenění vážím a zároveň jej beru jako závazek do další práce, protože jsem byl zařazen do opravdu velmi vybrané společnosti lidí, kteří se zasloužili o českou kulturu. Jen namátkou Jiří Stránský, Arnošt Lustig, Olbram Zoubek, Ivan Passer, Jan Saudek, Jiřina Jirásková, Václav Hybš, Jiří Bělohlávek či můj předchůdce ve funkci ředitele muzea Pavel Zatloukal,“ říká Michal Soukup.

On sám stál v čele Muzea umění mezi lety 2013 a 2019. Podílel se ale už na jeho vzniku, když úzce spolupracoval s tehdejším ředitelem muzea Pavlem Zatloukalem. Jako jeho zástupce stál také u vybudování Arcidiecézního muzea v Olomouci a Kroměříži i u zrodu projektu Středoevropského fóra Olomouc. V Soukupově profesním životopise figuruje rovněž kurátorství celé řady výstav v Muzeu umění i jinde. 

„V Muzeu umění vytvořil podmínky pro dosažení významných mezinárodních úspěchů instituce, čímž významně napomohl šíření dobrého jména české kultury v zahraničí. K nejvýznamnějším oceněním aktivit muzea patřilo udělení European Heritage Label. Mimořádný ohlas vzbudila rovněž nejlepší česká výstava roku 2018 Rozlomená doba 1908–1928,“ připomněla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová s tím, že dlouhodobé úsilí Michala Soukupa zásadně přispělo k vybudování odborného potenciálu olomoucké instituce, který dává naději na pokračování mezinárodních úspěchů na poli výtvarného umění.

Michal Soukup svou cenu věnoval prvnímu řediteli Galerie výtvarného umění v Olomouci, předchůdkyně dnešního Muzea umění – Jaromíru Lakosilovi.

„Rozhodl jsem se svou cenu věnovat Jaromíru Lakosilovi, muži, který osamostatnil tehdejší galerii a začal z ní dělat významnou instituci, ale zle na něj dolehla normalizace. Byl odvolán a jeho snahy umlčeny. Mohl jen snít o nové budově. Bohužel zemřel ještě před listopadem 1989, takže jeho sen jsme převzali společně s profesorem Zatloukalem a dodnes se snažíme jej zrealizovat. Chtěl bych mu touto cestou poděkovat a připomenout jeho velký odkaz.“

Michal Soukup obdržel už v loňském roce polské vyznamenání Bene Merito za výjimečný přínos pro rozvoj kulturní spolupráce mezi Polskem a Českou republikou.