AKTUALITA | 25. 11. 2019 Polsko ocenilo přínos Muzea umění v budování polsko-českých vztahů, a to vyznamenáním pro exředitele muzea Michala Soukupa. Kromě toho získal arcibiskupský hudební archiv v Kroměříži, který MUO spravuje, jako osobní dar partituru světoznámého skladatele Krzysztofa Pendereckého.

AKTUALITA | 25. 11. 2019

Bene Merito
Čestné vyznamenání udělované Polákům i občanům cizích zemí za činnosti, které posilují postavení Polska na mezinárodní scéně. Ocenění uděluje polský ministr zahraničních věci z vlastního podnětu nebo na doporučení vedoucího diplomatické mise, stálého zastoupení v mezinárodní organizaci, konzulárního úřadu či polského institutu.

Polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz udělil bývalému řediteli Muzea umění Michalu Soukupovi vyznamenání Bene Merito za výjimečný přínos pro rozvoj kulturní spolupráce mezi Polskem a Českou republikou. Ocenění za odbornou činnost včetně významných výstavních projektů, které Muzeum umění v posledních letech připravilo u nás i za hranicemi ve spolupráci s polskými partnery, příkladem je loňská Abstrakce.PL | Abstrakce v polské malbě 1945–2017, převzal Michal Soukup v pondělí 25. 11. 2019 na polské ambasádě v Praze.

„Beru to jako ocenění práce celého Muzea umění, které se díky projektu Středoevropského fóra dlouhodobě snaží představovat nejen polské umění, ale kulturu celé střední Evropy. To ukázal také mezinárodní projekt Rozlomená doba putující po všech zemích V4, který by bez klíčové polské součinnosti nevznikl. Zároveň jsem velmi rád, že naše spolupráce pokračuje dál. Už v příštím roce představíme v Muzeu umění dílo významného polského malíře a grafika Jana Pamuły,“ připomíná Michal Soukup.

Celé znění děkovné řeči Michala Soukupa najdete ZDE.

Olomouckou premiéru výstavy Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě loni v září osobně zahájil koncertem svého světově proslulého díla Credo legendární polský skladatel a dirigent Krzysztof Penderecki, který se na popud Michala Soukupa rozhodl věnovat partituru Creda do arcibiskupského hudebního archivu v Kroměříži. Ten se tak stane jediným v České republice, který se může pochlubit Pendereckého dílem.

„Máme obrovskou radost z rozhodnutí Krzysztofa Pendereckého darovat do kroměřížského hudebního archivu partituru Creda, jednoho z nejvýznamnějších duchovních děl 20. století. Díky tomu se rozšíří unikátní sbírka, ve které najdeme díla takových velikánů jako je Wolfgang Amadeus Mozart, Pavel Josef Vejvanovský či Ludvik van Beethoven, i o současnou duchovní hudbu. Je to pro nás mimořádný okamžik,“ doplnil ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.

Krzysztof Penderecki 

Polský skladatel klasické hudby a oper, jeden z nejvýraznějších představitelů hudební avantgardy 2. poloviny 20. století. Po absolvování Hudební akademie v Krakově v roce 1958 zůstal na škole jako pedagog. Jeho první práce vykazují vliv Igora Stravinského, Antona Weberna a Pierra Bouleze. Mezinárodně je známý od roku 1959, kdy na festivalu soudobé hudby Varšavský podzim zazněly jeho skladby Strofy, Psalmy Dawida (Davidovy žalmy) a Emanacje. Světový úspěch mu přinesla o rok později skladba Tren ofiarom Hiroszimy na 52 instrumenty smyczkowe (Žalozpěv obětem Hirošimy pro 52 smyčcových nástrojů), v níž použil i neobvyklé instrumentální techniky. V roce 1972 zahájil kariéru dirigenta. V letech 1972–1978 byl profesorem na Yale University School of Music ve Spojených státech. Za své dílo obdržel řadu čestných doktorátů na univerzitách celého světa. V roce 2001 získal za skladbu Credo Cenu Grammy za nejlepší sborové dílo.