AKTUALITA | 20. 5. 2019 Olomoucká muzejní noc opět zaplnila Muzeum umění. Během pátečního večera navštívilo jeho programy, výstavy či intervence dvanáct set čtyřicet jedna návštěvníků.

AKTUALITA | 20. 5. 2019 

Dvanáct set čtyřicet jedna návštěvníků zavítalo v pátek během muzejní noci do muzea umění Olomouc, prohlédli si výstavy, stálé expozice i sklářskou intervenci. Pro zvídavější pak byla v Muzeu moderního umění připravena výtvarná dílna a multimedíální průvodce Arcidiecézním muzeem.

Toho si návštěvníci mohli zapůjčit s muzejními tablety a přímo u vybraných děl z Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů a jižního křídla Arcidiecézního muzea jim prozradil nejrůznější zajímavosti, ať už přímo o díle či jeho autorovi. 

„Zájem o multimediálního průvodce byl veliký, a to jak u mladších tak i u starších návštěvníků muzea. Radost nám udělaly i pozitivní ohlasy na tuto službu a různé tipy na její vylepšení,“ pochvaloval si vedoucí edukačního oddělení MUO Marek Šobáň. Jen do Arcidiecézního muzea zavítalo během muzejní noci čtyři sta devadesát čtyři lidí.

Do Muzea moderního umění přišlo dokonce sedm set čtyřicet sedm návštěvníků. I zde měl velký ohlas program, tentokrát výtvarná dílna s názvem Bludičky (muzejní) noci, která se zaměřila na práci se světlem. „V dílně jsme vyráběli svícny z aluminiové fólie, která se dá různě tvarovat, vyškrabávat či propichovat. Zároveň návštěvníci mohli nahlídnout do naší expozice skrze upravené krasohledy či si pohrát s meotarem a vytvářet nejrůznější světelné prostory,“ říká lektorka Michaela Johnová Čapková.

„Jsme také rádi, že kromě známých tváří se mezi návštěvníky objevili nováčci a zajímali je i programy, které pravidelně v muzeu děláme,“ dodává s tím, že zájem o programy edukačního oddělení MUO neustále roste.