AKTUALITA | 25. 11. 2016 Nevšední výstava s názvem Ateliér papír a kniha / Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana byla včera zahájena v Muzeu moderního umění. Představuje stovku rozmanitých děl třiceti mladých autorů.

AKTUALITA | 25. 11. 2016

Nevšední výstava s názvem Fenomén Ateliér papír a kniha / Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana byla včera zahájena v Muzeu moderního umění. Představuje více než stovku rozmanitých děl třiceti autorů.

„Výstava děl Kocmanova ateliéru zde není náhodou, v roce 1990 jsme se rozhodli, že své sbírky rozšíříme o autorskou knihu, Muzeum umění je jedinou českou institucí, která se autorskou knihou systematicky zabývá,“ řekl na vernisáži ředitel muzea Michal Soukup.

Pro zahájení byl zvolen neformální prostor chodby. „Je tady atmosféra jako při školních klauzurách, kdy studenti intenzivně vytvářejí roční práci a čekají, jak bude přijata jejich profesory i kolegy. Vždy po ní následuje bouřlivá debata, někdy až do časných ranních hodin,“ uvedl Soukup. Samotní autoři byli v davu k rozeznání díky červeným motýlkům, které si připnuli na počest typické elegantní ozdobě JHK, ale i jako odkaz na jeho známé dílo s „Butterfly“ tematikou.

Kurátorka Gina Renotière přiznala, že výstava byla jejím velkým snem a včerejšek označila za svůj významný den. „O této výstavě jsem snila tak dlouho, až ateliér přestal existovat. Zanikl v roce 2011 a absolventi se rozutekli do světa. Já jsem měla nelehký ale radostný úkol je po letech vyhledat a vybrat od nich ta nejlepší dochovaná díla.se po letech se s nimi po letech setkat,“ prohlásila před početným publikem Renotière. Podle ní výstava představuje autorské papíry, knihy-objekty, paper-artové objekty a instalace studentů a také ukázky z tvorby Jiřího Hynka Kocmana. Shromažďuje to nejlepší z Kocmanova ateliéru a ukazuje jeho profil. „V ateliéru, který mě fascinoval, vládla nezvyklá kázeň a pořádek. Všechny nástroje měly své pevné místo na zdi vyznačené svými obrysy. Tyto siluety – dnes bez nástrojů, symbolizují v katalogu zánik ateliéru. 
 
Definice autorská knihy není jednoduchá. Autorská kniha není kniha o umění, není ani umělecká kniha. Autorská kniha je sama uměleckým dílem! Objekty nejsou knihou o umění, ale ony samy jsou uměleckým dílem. „Nepracuje jen s papírem, je to dřevo, sklo i plast. Každý artefakt, ať už je z papíru, dřeva, skla, nebo plastu má znak knihy, ať je to textová linka, knižní vazba, korpus, nebo odkaz na něco, co připomíná knihu,“ vysvětlila kurátorka. Subtilní a přitom jedinečnou výstavu zahájila zvoláním:
„Ať žije kniha!“
 

Foto: Tereza Hrubá