AKTUALITA | 18. 11. 2019 Tvůrčí atmosféra a mezinárodní spolupráce ovládla po Olomouci a Krakově také Galerii města Bratislavy. Již potřetí se pod záštitou projektu ArtCoMe setkali studenti z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse.

AKTUALITA | 18. 11. 2019

Tvůrčí atmosféra a mezinárodní spolupráce ovládla těsně před koncem slovenské části výstavy Rozlomená doba Galerii města Bratislavy. Již potřetí se pod záštitou projektu ArtCoMe setkali studenti z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse.

Galerie města Bratislavy hostila na sklonku října studenty, pedagogy, muzejní lektory a koordinátory projektu ArtCoMe. Úvodní program byl věnovaný prezentaci výsledků samostatné přípravy studentů, během které měl každý tým za úkol zpracovat společensko-historické téma, které zapadá do časového rozmezí putovní výstavy Rozlomená doba 1908–1928 a zároveň má národní či regionální charakter. Studenti představili nejen svá témata, ale také se s ostatními podělili o zkušenosti s odborným výzkumem a týmovou prací, které jejich příprava vyžadovala.

V následujících dnech byly pro studenty připraveny přednášky a tvůrčí workshopy. Pod vedením lektorů měli studenti možnost dále rozvíjet své téma a objevovat jeho zásadní motivy a vizuální symboly. V průběhu dvou dnů vytvořili animovaný klip, proměnili se v novináře a navrhli obálky časopisů. Lektoři Galerie města Bratislavy si pro studenty připravili také jedno překvapení v podobě prvorepublikové tančírny.

„V rámci mezinárodního edukačního programu projektu ArtCoMe se oficiálně setkáváme už počtvrté… pokud počítám i úvodní seminář pro lektory a pedagogy v Kroměříži. Přesto bylo bratislavské setkání velkou výzvou, protože nám do projektu vstoupily nové týmy studentů,“ upozornila manažerka projektu Eva Jurečková. „Možnost srovnání s minulým rokem je samozřejmě zajímavá. Nově zapojení studenti přistupují k práci velmi zodpovědně, stejně jako jejich kolegové v předchozím školním roce. Myslím si, že jejich entuziasmus a tvořivý přístup odráží i originalita výstupů, které vznikly na bratislavském setkání,“ doplnila Terezie Čermáková, autorka koncepce edukačního programu.

Animované klipy studentů můžete shlédnout na YouTube kanálu projektu ArtCoMe.