AKTUALITA | 13. 9. 2018  Jak se vyvíjely pohledy Čechů, Slováků, Poláků či Maďarů na posledních deset let Rakouska-Uherska a na první desetiletí jeho tzv. nástupnických států? Jakou roli hrálo v tom hrálo umění? To je cílem projektu ArtCoMe, při němž se setkají středoškoláci z Olomouce, Bratislavy, Krakova a Pécse.

AKTUALITA | 13. 9. 2018 

Jak se vyvíjely a měnily pohledy Čechů, Slováků, Poláků či Maďarů na posledních deset let Rakouska-Uherska a na první desetiletí jeho tzv. nástupnických států? Jakou roli hrálo v těchto historických událostech umění? A jak tuto dobu i její umění vnímají (nejen) mladí lidé dnes? To je cílem projektu ArtCoMe, při němž se setkají středoškoláci z Olomouce, Bratislavy, Krakova a Pécse.

„Mezinárodní vzdělávací program vznikl s cílem nastartovat mezikulturní dialog o sdíleném kulturním dědictví v Evropě mezi studenty, odborníky a laickou veřejností jako rovnocennými partnery,“ uvádí koordinátorka projektu Jana Macháčková. „Jádro programu tvoří čtyři studentská setkání, která se uskuteční v rozmezí let 2018–2020 v návaznosti na putovní výstavu Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě, kterou pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Galerií města Bratislavy, Mezinárodním centrem Krakov a Muzeem Janus Pannonius v Pecsi.“

V přímém propojení s výstavou vychází program z časového rámce 1908–1928 tak, aby účastníci hledali za historickými událostmi individuální příběhy. „Našim hlavním cílem je vést studenty ke kritické práci s nejrůznějšími zdroji informací a směřovat je k osobní interpretaci vybraného tématu. V průběhu programu získají nejen přímou zkušenost s výzkumem, ale především si vyzkouší získané informace kreativně zpracovat a naučí se také prezentovat výsledky své práce široké veřejnosti,“ vysvětluje lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu. 

Na uskutečnění rozsáhlého projektu se podílejí edukační oddělení všech čtyř partnerských institucí, jako první se role hostitele ujme olomoucké Muzeum umění. „První setkání nás čeká již na konci září, kdy přivítáme v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži pedagogy ze zapojených škol. V listopadu se uskuteční v Olomouci první setkání vybraných skupin studentů,“ doplnila Čermáková. V roce 2019 studenti zavítají do Krakova i Bratislavy, a nakonec v roce 2020 poznají Pécs, kde celý projekt také vyvrcholí. Odborná i laická veřejnost může práci studentů v průběhu celého projektu sledovat „živě“ – přes sociální sítě a YouTube.

Muzeum umění Olomouc v centru (Kreativní) Evropy

Mezinárodní program pro středoškoláky se může uskutečnit jen díky tomu, že Muzeum umění Olomouc uspělo s projektem Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekt, který zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědecké konference a řadu doprovodných a edukačních programů, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. 

„To, že se nám podařilo projektem porotu zaujmout, je pro nás velkou motivací. V minulých letech totiž nebyly české projekty příliš úspěšné. Například letos uspělo z celkového počtu 431 předložených projektů v Kategorii 1. Projekty menšího rozsahu pouze 84 žadatelů, z toho jen tři čeští,“ upozorňuje manažerka projektu Eva Jurečková.