AKTUALITA | 20. 3. 2018 Sedmý ročník přehlídky nekomerčních filmů Art brut film začíná v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc už ve čtvrtek 22. března. Tentokrát se zaměří na italské outsidery. Nabídne ale také historický pohled na vývojové etapy art brut.

AKTUALITA | 20. 3. 2018

Základním smyslem několikaleté existence olomoucké přehlídky Art brut film je šíření relevantních informací o tomto svébytném výtvarném projevu a upozorňování na různé formy jeho prezentace. Letošní ročník proběhne ve čtvrtek 22. března v Mozarteu. Zaměří se na italské umělce a připomene také vývojové etapy Art brut. 

„K seznamování českého publika s autentickými tvůrci art brut u nás i v zahraničí jsme kromě jiných možností spatřovali i ve využití dnes již bohatého a stále se rozšiřujícího fondu dokumentárních filmů a videí a rozhodli se před šesti roky pravidelně pořádat ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a sdružením ABCD komorní filmovou přehlídku,“ vysvětluje smysl přehlídky filmů její pořadatel Pavel Konečný.

Letošní přehlídka je věnována především italským outsiderům, ale v úvodní části také poutavému historickému pohledu na vývojové etapy art brut. „Dramaturgická příprava tohoto ročníku probíhala v těsné spolupráci s italskou kunsthistoričkou, kurátorkou a přední odbornicí na tuto specifickou oblast umění paní Danielou Rosi. Ta již po mnoho roků studuje vztah mezi uměním, psychickou nemocí a uměleckými projevy autodidaktů. Objevuje v Itálii nové talenty mimo oficiální uměleckou scénu v chráněných dílnách jako součást péče o oblast sociální a etnické marginality,“ prozrazuje Konečný.

Další spolupracující osobností je francouzský filmový režisér Arthur Borgnis, který na olomoucké přehlídce v české premiéře uvede svůj nový objevný dokumentární snímek, věnovaný historii a předním, dnes již ikonickým osobnostem světového art brut „Eternity has no door of escape“ (Věčnost nemá dveře úniku). Jádro filmů přehlídky se zaměří na snímky, přibližující klasiky marginální tvorby art brut v Itálii, u jejichž prosazení na mezinárodní scéně neprofesionální výtvarné tvorby, ale i v domácích podmínkách, stály od 60. let 20. století takové osobnosti italské kultury jako spisovatelé Alberto Moravia, Dino Buzzati nebo scénárista Cesare Zavattini.

„Doufáme, že vás letošní filmová nabídka zaujme a kontinuálně naváže na předcházející ročníky, které měly ostatně velký ohlas u nás, ale dokonce i v zahraničí. Upevní tak dobře se rozvíjející tradici a kromě jiného také opět připomene slavnou olomouckou rodačku, dnes již světově uznávanou tvůrkyni art brut paní Annu Zemánkovou,“ dodává Pavel Konečný.

Art brut film 2018 odstartuje ve čtvrtek 22. března v 16. 30 slavnostní zahájení a hned na něj naváže již zmíněný snímek Arthura Borgnise Eternity has no door of escape. Po něm přijde na řadu krátký film Antonio Ligabue – vita e opere in 10 punti. V 18.04 připomene Carlo Zinelliho snímek Sary Pigozzo a Enrica Meneghelliho.

Po půlhodinové přestávce se mohou diváci od 19.05 těšit na film o Lineri Luigim a po něm přijde snímek Caterina, který břiblíží Caterinu Marinelli. Rosario Santamariu zase připomene dokument Animapietra – sulle orme di Sarino Santamaria di Favignana. Závěr festivalu nás zavede až na Sicilii, kde se prostřednictvím snímku Accolla (e il cavallino rosso a siracusa) diváci seznámí s Salvatorem Accollou.