AKTUALITA | 26. 11. 2018 Zatím poslední díl dokumentárního pořadu MALL.TV Gebrian: Překvapivé stavby se věnuje Arcidiecéznímu muzeu. Dozvíte se v něm, čím je podoba muzea mimořádná či kde se autoři inspirovali.

AKTUALITA | 26. 11. 2018 

Adam Gebrian
 je český architekt, teoretik, propagátor, kritik architektury. Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě rozhodl pro propagaci architektury a za tuto aktivitu získal v roce 2015 titul „Architekt roku“. Od léta roku 2018 spolupracuje s novou internetovou televizí MALL.TV, kde má svůj pořad Překvapivé stavby.

Zatím poslední díl dokumentárního pořadu MALL.TV Gebrian: Překvapivé stavby se věnuje Arcidiecéznímu muzeu. Dozvíte se v něm, čím je podoba muzea mimořádná či kde se autoři inspirovali.

Arcidiecézní muzeum Olomouc je tvořeno bývalou rezidencí olomouckých kapitulních děkanů, k níž byly v průběhu staletí přičleňovány další, mnohdy starší objekty. Pozemek pro stavbu děkanství v rámci knížecího hradu věnoval kapitulnímu děkanu Bartolomějovi už roku 1267 král Přemysl Otakar II.

Celý muzejní komplex prošel v letech 1998-2006 náročnou památkovou rekonstrukcí. Součástí projektu pražského ateliéru HŠH architekti byla kromě zbudování kancelářského zázemí, depozitářů, fotoateliéru a konzervátorské dílny i rekonstrukce budovy kapitulního děkanství a její funkční propojení s románským biskupským palácem. HŠH architekti jsou současně autory návrhu architektonická podoby stálé expozice Arcidiecézního muzea.