AKTUALITA | 26. 10. 2020 Tisíc let moravské kultury přivede přímo k vám domů nová virtuální prohlídka stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc Ke slávě a chvále. Díky ní si i v nouzovém stavu můžete projít vzácná díla ze sbírek olomoucké arcidiecéze i Muzea umění.

AKTUALITA | 26. 10. 2020

Ode dneška se opět můžete projít stálou expozicí Arcidiecézního muzea Ke slávě a chvále, a přitom nemusíte opustit pohodlí svého domova. Virtuální prohlídka, kterou pro vás v době nouzového stavu vytvořilo Muzeum umění, tak přinese 1000 let výtvarné kultury přímo k vám domů. 

Stálá expozice Ke slávě a chvále v chronologickém sledu prezentuje umění v olomoucké (arci)diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků. Ve dvou trezorových klenotnicích je pak prezentován exkluzivní výběr předmětů uměleckého řemesla liturgické povahy. Vystavená umělecká díla pocházejí z převážné části z církevního majetku, významně je však doplňují také sbírkové předměty z fondu Muzea umění Olomouc, několika dalších institucí i soukromých sběratelů. 

Odkaz na prohlídku ZDE