AKTUALITA | 25. 12. 2018 Mitru, rukavice, střevíce i pluviál kardinála Bedřicha z Fürstenberka (1853 – 1892), to vše zdobené zlatou výšivkou, si mohou nově prohlédnout návštěvníci Arcidiecézního muzea. V úterý 25. a ve středu 26. prosince navíc zdarma.

AKTUALITA | 25. 12. 2018

Pojem paramenta je používán pro svrchní oděvy kněze a přisluhujících u oltáře. Jsou obvykle zhotovena z cennějších, často bohatě zdobených látek, které mají poukazovat ke Kristu a jeho božskému původu i na důstojnost kněžství. Mezi speciální textilie používané při bohoslužbách lze řadit také insignie, tj. odznaky hodnosti církevních osob, u biskupů nazývané pontifikáliemi.

Vánoční překvapení čeká na návštěvníky Arcidiecézního muzea Olomouc v druhé klenotnici. Nově si budou totiž moct prohlédnout pontifikální parament  kardinála Bedřicha z Fürstenberka (1853 – 1892), šestého arcibiskupa olomouckého.

Mezi vzácnými textiliemi bohatě zdobenými zlatou výšivkou je mešní kasule, pluviál, štola manipul, mitra, pontifikální střevíce,  rukavice, bursa a kalichové velum. „To všechno bylo zhotoveno ve Vídni po roce 1879, kdy byl olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenberka jmenován kardinálem. Jejich bílá barva náleží k nejsvátečnější  a nejčestnější liturgické barvě. Používá se hlavně pro slavnosti a svátky Páně s výjimkou událostí jeho utrpení a smrti, o svátcích Panny Marie, andělů a světců, kteří nebyli mučedníky a při všech obřadech spjatých s úctou k Nejsvětější svátosti,“ vysvětluje kurátorka stále expozice Helena Zápalková s tím, že nově představovaný paramentální  soubor pochází z inventáře kaple arcibiskupského paláce v Olomouci. 

Druhá klenotnice Arcidiecézního muzea představuje liturgické předměty a oděvy používané v rámci křesťanské bohoslužby. „Instalaci liturgických rouch je však vzhledem k citlivosti textilních materiálů na světlo nutné pravidelně, obvykle v ročním intervalu, obměňovat,“ připomíná kurátorka.

Na Boží hod i na Štěpána je navíc vstup do Arcidiecézního muzea zdarma.

Tady reportáž Českého rozhlasu Olomouc: