AKTUALITA |25. 7. 2018 K muzejnímu létu v MUO už tradičně patří návštěva dětí z příměstského tábora sdružení JAN (Jdeme autistům naproti) a letošní rok není výjimkou. Tentokrát se naši edukátoři s dětmi zaměřili na téma živlů a nechyběly ani tablety s aplikací Sen biskupa Karla.

AKTUALITA |25. 7. 2018

K muzejnímu létu v MUO už tradičně patří návštěva dětí z příměstského tábora sdružení JAN (Jdeme autistům naproti) a letošní rok není výjimkou. Tentokrát se naši edukátoři s dětmi zaměřili na téma živlů a nechyběly ani tablety s aplikací Sen biskupa Karla.

„Jsme rádi, že tato spolupráce funguje už několik let. My vždy pro děti s autismem upravíme náš program a snažíme se, aby si den v muzeu užily,“ říká vedoucí edukačního oddělení Marek Šobáň.

Pro letošní téma našli muzejní lektoři inspiraci na stropech jižní části Arcidiecézního muzea. Zaměřili se na zemské živly. „Protože jsou některé děti s autismem mimořádně nadané v určitých oblastech, tak jsme se rozhodli vyzkoušet aplikaci Sen biskupa Karla a opravdu tam bylo několik dětí, které tablet ovládaly velmi zručně. Živlům se věnuje část aplikace zaměřená na slavný Troyerův kočár,“ připomněl Šobáň.

„Poté jsme se přesunuli do jižní části, kde výzdobu tvoří alegorie živlů a těm jsme se s dětmi věnovali pomocí pohybových technik,“ dodal.

Zaujmout rozmanitou skupinu dětí s různými formami autismu je ale těžké. „Pro nás je to velmi speciální práce, protože přicházejí i děti s těžkým postižením. Snažíme se jim především zprostředkovat zážitek z netradičního prostoru. Od asistentů dětí pak víme, že je tyto podněty obohacují a nás zase obohacuje práce s těmito dětmi,“ zdůrazňuje Marek Šobáň.

Foto: Beata Tobolová