AKTUALITA | 25. 4. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc se může jako jedna z devíti oceněných institucí od dubna pyšnit oceněním European Heritage Label (Evropské dědictví). Z Bruselu jej do Olomouce dovezl vedoucí muzea Miroslav Kindl.

AKTUALITA | 25. 4. 2016

Arcidiecézní muzeum Olomouc se může jako jedna z devíti oceněných institucí od dubna pyšnit oceněním European Heritage Label (Evropské dědictví). Z Bruselu jej do Olomouce dovezl vedoucí muzea Miroslav Kindl.

Titul Evropské dědictví oslavující společné evropské ideály, hodnoty a historii získalo muzeum za prezentaci tisíce let duchovní kultury na Moravě. „Arcidiecézní muzeum a s ním související románský biskupský palác Jindřicha Zdíka potažmo celé svatováclavské návrší jsou unikátním místem evropské paměti. Osídlení vrchu nad řekou Moravou lze doložit již v pravěké době. V sakrálních objektech probíhaly a stále probíhají intronizace olomouckých biskupů a arcibiskupů. Návrší se v minulosti mnohokrát stalo místem, které podstatně změnilo či určilo směřování dějin střední Evropy,“ uvedl Kindl.

Z ocenění měla radost také kurátorka Gabriela Elbelová. „Potěšilo mě, že se areál Olomouckého hradu a prostory našeho Arcidiecézního muzea – místa, kde se každodenně pohybuji, důvěrně je znám a mám ráda, stala jednou z nově objevených ikon evropské kultury,“ prohlásila Elbelová.

Podle Kindla nešlo o ocenění exponátů, ale společné evropské ideje. Pro Muzeum umění Olomouc, jehož je Arcidiecézní muzeum součástí, je označení Evropské dědictví velkou poctou a možností pro intenzivnější využití turistického potenciálu památky. „Titul vnímáme jako potvrzení světové úrovně muzea a také jako podporu možností, které samotný objekt a expozice v něm mají. Jsme na tento titul pyšní, současně ho ale vnímáme jako velký závazek,“ komentoval již dříve událost ředitel Michal Soukup.