ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM DNES PŘEDSTAVÍ NOVÝ FILM O JINDŘICHU ZDÍKOVI

Herec Jaroslav Plesl je průvodcem novým dokumentem o olomouckém biskupu Zdíkovi
OLOMOUCKÝ BISKUP UPROSTŘED EVROPY

Dostavěl olomouckou katedrálu sv. Václava, vybudoval románský palác, založil u něj novou kapitulu či nechal zhotovit vzácný iluminovaný kolektář. To je jen velmi skromný výčet toho, co nám zůstalo po jednom z nejdůležitějších olomouckých biskupů – Jindřichu Zdíkovi (asi 1083–1150). Právě jemu a jeho době se věnuje také nejnovější dokumentární film režiséra Theodora Mojžíše – Olomoucký biskup uprostřed Evropy, na kterém se podílelo Muzeum umění, město i kraj. Diváci jej mohou vidět dnes v olomoucké předpremiéře v Arcidiecézním muzeu nebo v České televizi 29. března na Velký pátek.

Za zrodem filmu stála nedávná několikaletá rekonstrukce Arcidiecézního muzea a jeho nedílné součásti – Zdíkova paláce. „Tyto stavební úpravy pro mě byly velkým impulzem k práci na filmu a důležitý byl také vznik nové stálé expozice o Svatováclavském návrší, kde je samozřejmě také kladen důraz na biskupa Zdíka. Jeho osoba je obecně velmi zajímavá a pro naši historii i důležitá,“ říká režisér filmu Theodor Mojžíš. „Stavební úpravy muzea i románského paláce nabídly možnost dostat se doslova pod povrch až do doby vzdálené tisíc téměř let. Využili jsme toho a pustili jsme se do natáčení dokumentu, který – jak název napovídá – dalece přesahuje olomoucké hranice.“

Film postupně spojuje jednotlivé útržky a poznatky o Zdíkovi do jednoho celku. Tvůrci se vydali po biskupových stopách po celé Evropě a zavítali i do Svaté země. „Základním bodem tehdejšího křesťanství byl Řím, město papežů, kam Zdík pravidelně a poměrně často jezdil. Stejně tak pobýval na říšských sněmech v Řezně. Nejvíc jej však ovlivnily dvě cesty do Svaté země. O první píše stručně ve své kronice Kosma, více víme o té druhé, kde byl téměř celý rok. Pro Zdíka byly tyto cesty inspirací a impulsem k zakládání klášterů v českých zemích – na Strahově či v Litomyšli. Navíc mu biskup z Nazaretu věnoval knihu Putování po Svaté zemi a my víme, že Zdíky svatá místa jako Betlém či Galilejské jezero opravdu navštívil, proto jsme se tam také vydali,“ dodává režisér Mojžíš.

Pro Muzeum umění nejde o první filmovou spolupráci s Theodorem Mojžíšem, naopak jsou dlouholetými partnery, což dokazují filmové projekty Olomoucké baroko či Barokní velmož o dalším olomouckém biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna. „Naše spolupráce je dlouhodobá, dává klíčovou podporu v přístupu k archivním materiálům, projekcím, zdrojům. a navíc mám jako autor při realizacích dokumentů v muzeu a jeho pracovnících až výjimečnou oporu. Myslím si, že výsledky naší spolupráce mluví za vše,“ podotýká Mojžíš.