AKTUALITA: 26 04 2022 MUO vyhlašuje výzvu pro architektky a architekty k účasti na novém výstavním projektu s názvem Architektura v procesu. Vítěz získá rezidenční pobyt v muzeu, během nějž se jeho kancelář stane součástí výstavy představující různé aspekty architektonické práce v historii i dnes. 

AKTUALITA: 26 04 2022

Muzeum umění Olomouc vyhlašuje výzvu pro architektky a architekty k účasti na novém výstavním projektu s názvem Architektura v procesu. Vítěz získá rezidenční pobyt v muzeu, během nějž se jeho kancelář stane součástí výstavy představující různé aspekty architektonické práce v historii i dnes. V součinnosti s kurátory získá možnost aktivně se podílet na tvorbě vizuální podoby a architektonické koncepce následující sbírkové výstavy.  

Výzva je dvoukolová. Na základě projeveného zájmu budou architektům zaslány odborné podklady pro účast v druhém kole.

Výstavní projekt se uskuteční v termínu 24. 11. 2022 – 19. 2. 2023 v prostorách Muzea umění Olomouc. Kancelář a práce architekta budou jeho nedílnou součástí. Každodenní přítomnost v rezidenčním ateliéru přístupném veřejnosti je vítaná, ale nikoliv povinná. Architekt může souběžně pracovat na svých projektech.

Ve spolupráci s kurátory rozpracuje vítěz architektonické libreto nového výstavního projektu muzea pro rok 2024. Událostí sezóny bude výstava sbírky plastiky zasazená do hlavního sálu MUO – Trojlodí. Nabídne mnoho variant výtvarného uchopení i prostor k experimentu. Projekt finančně podpořila Nadace české architektury, což mu zajistí také nadregionální dosah.

Máte zájem? Uzávěrka přihlášek pro první kolo je 11. 5. 2022, požadujeme elektronickou formou zaslat životopis a portfolio (obé i odkazem na web), kontakt (e-mail, telefonní číslo), případně motivační poznámku.

Přihlášky a bližší info: jenistova@muo.cz