TISKOVÁ ZPRÁVA | 20. 4. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA | 20. 4. 2018

Panoráma polské abstraktní malby od roku 1945 po současnost ukazuje výstava Abstrakce.PL, kterou připravilo Muzeum umění Olomouc v rámci dlouhodobého úsilí představovat středoevropské umění. V českých zemích se jedná o vůbec první komplexní přehlídku polské poválečné abstraktní malby, která představuje různorodost tvůrčích proudů i umělecké proměny jednotlivých autorů, zkrátka celé úžasné bohatství polské abstrakce.

Výstavu otevírají práce ikony polské avantgardy Władysława Strzemińského a uzavírají ji obrazy, které v roce 2017 namaloval Piotr Lutyński, všestranný umělec vnášející svěží vítr do dlouhé tradice polské abstrakce.

Jádro expozice tvoří obrazy zapůjčené ze soukromých sbírek Renaty a Grzegorze Królových z Varšavy a Grażyny a Jacka Łozowských z Vratislavi, kteří shromáždili díla nejvýznamnějších umělců poválečného období. Vysokou kvalitu výstavy dále zaručují významná díla zapůjčená ze státních sbírek – z Národního muzea ve Varšavě, Muzea umění v Lodži a Zachęty – Národní galerie umění ve Varšavě. Díky spolupráci výjimečných sběratelských osobností a státních institucí je možné zhlédnout kolem 170 prací od 62 autorů představujících všechny důležité dobové malířské tendence a směry. 

Zdůrazněny jsou zejména dva hlavní proudy abstraktního umění: emocionální a geometrický. Najdeme zde proto práce tašistické, informel, materiálovou malbu, strukturální obrazy i pokračování geometricko-konstruktivistického směru vytyčeného už první – meziválečnou – avantgardou. Nechybějí zde však ani směry, pro něž je abstrakce pouze výchozím bodem, jako je konceptualismus a vizuální poezie. 

Návštěvníci spatří mimo jiné díla dnes evropsky uznávaných tvůrců, jakými jsou Władyslaw Strzemiński, Maria Jarema, Alfred Lenica, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski, Stefan Gierowski, Wojciech Fangor, Roman Opalka, Jerzy Kałucki či Jan Pamuła.

Výjimečný katalog 

Obsáhlý katalog čítající přes 550 stran, který vedle odborných studií obsahuje také kalendárium, medailony vystavujících umělců a obrazovou dokumentaci všech vystavených děl, považuje jeho recenzent Andrzej Szczerski z Ústavu dějin umění Jagellonské univerzity v Krakově za „kanonickou publikaci, která novátorským způsobem představuje dějiny polského abstraktního umění.“

Texty do něj napsali kritička a historička umění Krystyna Czerni, ceněná autorka mnoha publikací o současném polském umění, dále Barbara Ilkosz, kurátorka sbírky současné sochy a malby Národního muzea ve Vratislavi, Bożena Kowalska, velká znalkyně polské abstraktní malby, autorka četných monografií a klíčových studií na toto téma, Andrzej Nakov, přední odborník na umění evropské avantgardy, a autorka koncepce výstavy, Beata Gawrońska-Oramus.

Autorem grafického řešení plakátu a katalogu je vynikající polský grafik Władysław Pluta. Právě díky němu považuje recenzent Andrzej Szczerski katalog za „svébytné umělecké dílo grafického designu, kterému by měl věnovat pozornost každý zájemce nejen o abstraktní umění, ale i o dějiny výtvarné tvorby 20. a 21. století.“

Projekt Abstrakce.PL spoluorganizuje Institut Adama Mickiewicze působící pod značkou Culture.pl v rámci mezinárodního kulturního programu POLSKA 100, který doprovází stoletou obnovu nezávislosti Polska. Tento program financuje Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky v rámci víceletého programu NIEPODLEGŁA 2017– 2021. Projekt dále finančně podpořili Polský institut v Praze a Ministerstvo kultury České republiky. Záštitu nad výstavou převzali ministři kultury obou zemí.

VÝSTAVA: Abstrakce.PL
VERNISÁŽ: 20. 4. 2018 | 18.30
TRVÁNÍ DO: 19. 8. 2018
MÍSTO: Muzeum moderního umění Olomouc | Trojlodí
AUTORKA VÝSTAVY: Beata Gawrońska-Oramus
KURÁTOŘI VÝSTAVY: Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Tomáš Lampar, Beata Gawrońska-Oramus
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Władysław Pluta, Vladimír Vaca
KATALOG: Beata Gawrońska-Oramus (ed.): Abstrakce.PL / Abstrakce v polské malbě 1945–2017. Muzeum umění Olomouc, 2018.