Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (1540/1543–1614)

Arcibiskupský zámek v Kroměříži | Věž
26. 7. - 31. 10. 2021

Nespokojil se správou několika malých vsí ve středním Polsku, ale vydal se na riskantní cestu do světa velkých dějinných událostí. Jenže politické angažmá Bartoloměje Paprockého z Hlohol v kandidatuře Maxmiliána Habsburského na polský trůn skončilo neúspěchem, a tak musel v roce 1588 uprchnout z vlasti. Azyl našel v českých zemích, kde tento genealog, heraldik, básník a překladatel strávil přes dvacet let, z toho téměř polovinu na dvoře olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Pohnuté osudy tohoto všestranného muže představuje výstava ve věži Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Pobyt Bartoloměje Paprockého v Kroměříži v letech 1589–1598 připomíná pamětní deska odhalená loni na nádvoří zámku. „Právě zde pracoval na svém nejznámějším díle Zrcadlo slavného Markrabství moravského (1593), v němž sepsal historii moravských rodů, prelátů či královských měst. Obsahuje i rytinu Jana Willenberga s nejstarším pohledem na město Kroměříž,“ říká kurátor výstavy Miroslav Myšák. „Také další dílo – Diadochos, to jest Posloupnost knížat a králův českých (1602) – se věnuje dějinám českých zemí. Při zpracování vycházel nejen ze starších kronik, ale také ze soudobých pramenů, které nalezl v archivech spřízněných šlechtických rodů,“ doplňuje Miroslav Myšák.

Do Polska se Bartoloměj Paprocký vrátil až v pokročilém věku v roce 1610. Zbavený někdejšího majetku žil pouze z podpory několika příznivců a svou literární tvorbu zakončil roku 1613 polsko-latinským dílem s moralizujícími verši o různých situacích v lidském životě. Svůj neklidný život, během nějž zavítal do mnoha koutů středovýchodní Evropy, zakončil v roce 1614 haličském Lvově.

VÝSTAVA | Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (1540/1543–1614)
ZAČÁTEK  VÝSTAVY | 26. 7. 2021
ODLOŽENÁ VERNISÁŽ | 21. 9. 2021 ve 14.00
TRVÁNÍ DO | 31. 10. 2021
MÍSTO | Arcidiecézní zámek Kroměříž, Věž
KURÁTOR | Miroslav Myšák
GRAFIKA | Vladimír Vaca

Fotogalerie
Titulní list

Zrcadlo slavného Markrabství moravského (1593)

Zrcadlo slavného Markrabství moravského

Kapitola o pánech z Valdštejna

Zrcadlo slavného Markrabství moravského

O erbech


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 29. 5. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies