Universum venku/ Ústav experimentální tvorby FA VUT | Trienále SEFO 2021

24. 6. - 14. 9. 2021
Muzeum umění Olomouc/ veřejný prostor

Ve spolupráci s ateliérem experimentální tvorby brněnské Fakulty architektury opustí Trienále zdi muzea a rozvine styčné téma universa na několika místech olomouckého předhradí, vymezeného symbolickým trojúhelníkem: univerzita – církev – muzeum. Dotkne se zažitých veřejných prostorů, ať už v jejich nedokončenosti, anebo naopak v jejich domněle definitivních, architektonicky ztvárněných podobách. Pojmenuje a podtrhne, nebo naopak zpochybní, hodnoty dosaženého stavu. Jednotlivé prostory/ prostranství studenti nově zorganizují intervencemi, u nichž se počítá s pomíjivostí ať už časovou, nebo materiální. Projekt vedou Nicol Gale a Svatopluk Sládeček, aktivně se do něj zapojují členové Katedry muzikologie a Katedry hudební výchovy UPOL.

V několika skupinách studenti pracují s lokalitami proluky v Denisově ulici (MUO),  s nádvořími  Zbrojnice (dnešní univerzitní knihovny) a Konviktu - Uměleckého centra Univerzity Palackého.  Perforací letité dřevěné ohrady v blízkosti hostujícího Muzea umění nabídnou studenti novou perspektivu budoucí stavební parcely SEFO, současně poskytnou prostor pro intervenci audiovizuálního uměleckého vstupu.  Frekventované nádvoří univerzitní knihovny pod rukama mladých architektů oživuje nová forma nabourávající tereziánský řád bývalých kasáren. U poslední lokality, v areálu Uměleckého centra UPOL, jdou autoři vstříc vůli po očistě prostoru.  Stávající umělecká výzdoba nádvoří popisně a do značné míry banálně tematizuje vesmírné univerzum. Vzdaluje se pojetí universa, jak jej vnímají střídající se generace studentů, zabírá a zastiňuje prostor pro jeho aktuální reflexe. Cílem krátkodobé intervence je poukázat na důležitost variability veřejných prostranství, v tomto případě cíleně vyzývajících k svobodné kreativní tvorbě studentů a pedagogů uměleckých a uměnovědných kateder sdílejících budovu bývalého jezuitského konviktu.

Studentské práce postupným tříděním, zráním a cizelováním dostávají v projektech finální tvar, jehož reálnou podobu v rámci jarního workshopu a během celého Trienále zažijí jak jeho cílení účastníci, tak náhodní pozorovatelé. Vytváříme živý veřejný prostor pro tvůrce i příjemce - tvůrce experimentuje, dělá příjemce angažovaným. 

Kurátorka: Martina Mertová

Fotogalerie
Konvikt

Ústav experimentální tvorby FA VUT

SEFO? KDE JSI?

Diana Hodulíková, Veronika Lietavová, Pavla Nesvadbíková, Oskar Madro

SEFO? KDE JSI?

Diana Hodulíková, Veronika Lietavová, Pavla Nesvadbíková, Oskar Madro

SEFO? KDE JSI?

Diana Hodulíková, Veronika Lietavová, Pavla Nesvadbíková, Oskar Madro

Struktura Konvikt
Struktura Konvikt
Struktura Konvikt
Struktura Konvikt
Struktura Konvikt
Proluka SEFO
Proluka SEFO
Proluka SEFO
Proluka SEFO
Proluka SEFO

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 17.00

Neděle | 4. 6. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies