Tvorbu Jana Pamuły představuje nová kniha 


Jan Pamuła  (* 1944, Polsko)

je průkopníkem počítačového umění v Polsku. Rozhodujícím obdobím pro jeho tvůrčí vývoj byla 70. léta, kdy se začal zabývat geometrickou abstrakcí, do které promítal svůj zájem o filozofii a mysticismus. Od té doby hledá systém, který by vizuálně zrcadlil univerzální zákony přírody. V roce 1980 během pobytu v Paříži vytvořil ve spolupráci s programátorem Philippem Kellerem první série počítačových kreseb, jejichž principy dodnes rozvíjí v ručně malovaných obrazech. Tyto harmonicky působící obrazy založené na matematických výpočtech zároveň vykazují nezaměnitelné koloristické kvality. Souběžně s malířskou tvorbou experimentuje v oblasti objektové tvorby a počítačové grafiky.

AKTUALITA | 12. 7. 2021

Díla Jana Pamuły, průkopníka počítačového umění v Polsku, představuje MUO nejen v rámci výstavy Trienále | SEFO | 2021, ale také v první obsáhlé monografii tohoto umělce. Koupit si ji můžete už nyní v našem e-shopu či na pokladně Muzea moderního umění.

Historik umění Marcin Pawłowski, jeden z recenzentů monografie, v recenzi uvádí: „… tato publikace jako celek vytváří přesvědčivý obraz jednoho výjimečného uměleckého vzepětí, které je výsledkem několika desítek let ,nelidsky‘ důsledného intelektuálního úsilí a tvůrčí činnosti, ale také erudice, otevřené mysli a neutuchající touhy poznávat svět…“ Čtenáři se mohou vedle textů editorky monografie Beaty Gawrońské- -Oramus těšit na zasvěcenou studii o Pamułově tvorbě z pera historičky umění Krystyny Czerni, obsáhlý životopis od Joanny Grabowské a dále zamyšlení nad autorovou tvorbou z pohledu matematika Roberta Wolaka. Monografie s obsáhlou obrazovou přílohou čítající celkem 300 stran obsahuje také rozsáhlý rozhovor s umělcem, a to v češtině, polštině a angličtině. Tvůrcem grafického návrhu a celé vizuální koncepce knihy je profesor Władysław Pluta, jehož originální grafické řešení tvoří další významnou hodnotu této doposud nejobsáhlejší publikace o Janu Pamułovi.

 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 4. 12. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies