Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě

pá |21. 9. | 10. 00 až 18. 00 | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | VSTUPNÉ 100 / 50 Kč
Zahájení výstavy pro veřejnost

František Kupka, Josef Čapek, Władysław Strzemiński, Anton Jaszusch či László Moholy-Nagy – to je jen nepatrný výčet umělců, jejichž díla nabídne od 21. září návštěvníkům olomouckého Muzea moderního umění výstava Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě. Jde o největší výstavní projekt v České republice připomínající přelomovou dobu rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku nástupnických států v dílech středoevropských umělců a svým významem hranice našeho státu také přesáhne. Kromě Olomouce totiž výstava postupně zavítá do Krakova, Bratislavy a Pécse.

Ve dvanácti oddílech budou naznačeny proměny středoevropského umění a jeho vnímání v jednom z nejbouřlivějších dvacetiletí v dějinách umění, navíc spojeném s nástupem avantgardy. 

Mezi hlavní témata, které před sto lety formovala podobu umění, byly nové technologie. Jejich prudký rozvoj – nástup automobilů, letadel, telefonů či zavádění výrobních pásů do průmyslu však nepřinášel jen pozitiva, což v plné síle ukázala první světová válka. Odrazu technologií v umění se bude věnovat část výstavy s příznačným názvem – Město a stroj. Ta například připomene slavné drama Karla Čapka R.U.R.

Velká válka, do té doby největší válečný konflikt v dějinách lidstva, se v tehdejší tvorbě taky výrazně odrazila. Mnozí malíři během ní prošli zákopy na frontě, tuhými boji v italských Alpách či Haliči, někteří také zajateckými tábory, a to vše promítli do své práce. Olomoucká výstava proto věnuje celou jednu část dílům reflektujícím válku.

Klíčový pro střední Evropu je pak rok 1918 jako zásadní zlom v jejím uspořádání. S koncem války se rozpadlo Rakousko-Uhersko a vznikly nové státní útvary. To se podstatně dotklo vnějšího i vnitřního života obyvatel střední Evropy a odrazilo se také ve výtvarném umění. Rozpad habsburské monarchie ovlivnil komunikaci umělců, zasáhl do jejich lidských a politických postojů, podílel se na proměně námětů a zrodu nových formálních přístupů.

Atmosféru tehdejší doby přiblíží promítání dobových záběrů z měst střední Evropy, a to jak předválečných, z Velké války, tak zejména městský život, už v mírové atmosféře.

Vztahy mezi tehdejšími umělci, které nově dělily hranice, budou ilustrovat časopisy, knihy, plakáty či fotografie. Tato část výstavy bude umístěna v prostoru Kabinetu Muzea moderního umění. Exponáty budou rozděleny do pěti částí. Návštěvníkům přiblíží typografií poezie nebo vizuálním jazykem.

Lepší pochopení tehdejších událostí nabídne návštěvníkům výstavy také přehledná časová osa, kterou najdou v Salonu.

Besední sál se pak promění v kino. Návštěvníci se do něj dostanou přes část výstavy věnující se tehdejšímu filmu a těšit se mohou ukázky z filmů Charlieho Chaplina, Sergeje Ejzenštejna či Vikinga Eggelinga vzniklé v letech 1908–1928.

Výstavní projekt Rozlomená doba se koná pod záštitou předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho a ministrů kultury V4. Výstava v Olomouci končí 27. ledna 2019 a odtud poputuje do polského Krakova.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Středa | 21. 4. 2021

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016