Trienále SEFO 2024: MOMENTY

25 06 2024 – 31 12 2024

Trienále současné středoevropské kultury a umění je formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO). Muzeum geograficky i významově nestálý region střední Evropy dlouhodobě zkoumá a zaměřuje na něj také svou akviziční činnost. Trienále je příležitostí překročit hranici dějin starého a moderního umění směrem k umění současnému, bez něhož by reflexe fenoménu střední Evropy nebyla úplná.

KONCEPT/

Trienále SEFO 2024 navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2021 a nesl podtitul UNIVERSUM. Jeho cílem bylo hledat a prověřovat možné spojnice a pevné body struktury světa, ve kterém žijeme. Obecnou platnost časové a prostorové dimenze UNIVERSA v Trienále SEFO 2024 konkretizujeme, přičemž čas a prostor uchopujeme prostřednictvím uměleckohistorických kategorií. Umění, architekturu a jejich prostředí pozorujeme v reálném čase, avšak s akcentem na režimy historicity a interpretační rámce, které jim jsou nebo byly přisuzovány.

Časová linie ve zpětném pohledu i ve vyhlídkách do budoucnosti skýtá mnoho MOMENTŮ, kdy zvolené, analyzované a pojmenované pevné body ztrácejí svoji platnost a stabilitu, kdy procházejí proměnou vnímání, přijetí, nebo dokonce krizí. Objekty, jimž věnujeme pozornost v Trienále SEFO 2024, reprezentuje sestava pojmů, které si vypůjčujeme od historika umění, teoretika a kurátora Octaviana Eşanu. Jeho triádu Monument—Document—Mockument v koncepci Trienále adaptujeme a poměřujeme aktuálním pojmem momentálnosti.  

MOMENTY pro nás představují nejen nestálé body na časové ose, umožňují zkoumat a srovnávat zkušenosti, dlouhé procesy i kritické obraty. Trienále chce pracovat právě s těmi momenty, kdy se dotýkáme vlastní historie a paměti, a kdy konstruujeme jejich obraz skrze umění a architekturu.

• MONUMENTY v koncepci Trienále reprezentují domnělé jistoty minulosti i současnosti. Představme si památníky, památky i celé chráněné komplexy jako produkty společenských dohod nebo dějinných konstruktů, zkoumejme objekty hodné i nehodné ochrany, hmotné i nehmotné, materializovanou paměť a péči o ni nebo její absenci.

• Nástroje, které používáme k systematizaci poznání paměti (a v tomto místě se přímo dotýkáme podstaty pořadatelské instituce), zastřešujeme pojmem DOKUMENT. 

• Nástrojem experimentu je MOCKUMENT, který vnáší do interpretačních procesů mystifikaci nebo ironii, zpochybňuje mýty opírající se o realitu dosud jednoznačných faktů. 

OTÁZKY/

Umíme se osvobodit od minulosti, nahlédnout sami sebe v současném okamžiku a v aktuálním měřítku? Které momenty ze současné přítomnosti chceme projektovat do budoucnosti? Které díry čí trhliny dneška nám budoucnost vytkne? Jakou formu by měly mít monumenty dneška a je to vůbec téma? Co všechno ještě budeme chránit? Jaká jsou úskalí archivace současnosti a jaká bude role minulosti v budoucnosti? 

STRUKTURA/

Trienále připravujeme jako kolektivní výstavní projekt z řady vzájemně provázaných monografických a tematických částí. Hlavní kurátorská “osa momentů” v prostorách budovy Muzea moderního umění se opírá o sestavu pojmů MONUMENT – DOKUMENT – MOCKUMENT. Každou kapitolu reprezentují umělecké osobnosti, v jejichž práci sledované téma rezonuje. Pracujeme se jmény etablovaných současných středoevropských umělců a umělkyň: Zsolt Asztalos, Andreas Fogarasi, Karolina Grzywnowicz, Robert Kuśmirowski, Dorit Margreiter, Ilona Németh, Tobias Putrih, Martin Zet, Vojtěch Radakulan, Ala Savashevich, Matěj Smetana a další.

S pomocí archivních sond z vlastních sbírek a dialogů s nimi téma zpřesníme. Příkladná umělecko-historická sonda vzejde ze spolupráce a interakcí Muzea umění Olomouc s Kunstmuseum Bochum (DE), jež disponuje významnou sbírkou středoevropského umění druhé poloviny 20. století.

Dalšími klíčovými partnery Trienále se zacílením na architekturu, urbanismus, sdílený prostor a památkovou péči jsou Galerie VI PER v Praze, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová a Akademie výtvarných umění v Praze.

Trienále doplní dramaturgická linka nově otevřeného kulturního prostoru Central v Muzeu umění Olomouc, nevýstavní program se objeví na řadě lokací mimo muzeum. Trienále a jeho téma infiltruje další vzdělávací (Univerzita Palackého v Olomouci) a výstavní instituce (Galerie Caesar, Galerie XY) a festivaly (Academia Film Olomouc, PAF, Divadelní Flora). 

Podstatnou součástí Trienále je vlastní vizuální identita (Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde) a architektonické řešení (Ellement). 

KLÍČOVÁ SLOVA/

MONUMENT, DOKUMENT, MOCKUMENT, HISTORICITA, minulost SOUČASNOST budoucnost, MOMENT, věčnost, PAMĚŤ, dědictví, PAMÁTKOVÁ PÉČE, EXPERIMENTální památková péče, kritická péče, ŽIVÁ PAMÁTKA, AUTENTICITA, HISTORICKÉ CENTRUM, SÍDLIŠTĚ, PŘEDMĚSTÍ, PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA, VEŘEJNÝ PROSTOR, lokální - globální, OCHRANA, ochranářství

Trienále SEFO připravují Jakub Frank, Martin Fišr, Barbora Kundračíková, Martina Mertová, Klára Jeništová, Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk, Šárka Belšíková ad.

KONTAKT/

Mgr. MARTINA MERTOVÁ
kurátorka architektury a Trienále SEFO 2024
+420 585 514 212
+420 777 576 087
mertova@muo.cz, WEB

 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Úterý | 3. 10. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies