Trienále SEFO 2024: MO-MENT

Trienále současné středoevropské kultury a umění je formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO). Muzeum geograficky i významově nestálý region střední Evropy dlouhodobě zkoumá a zaměřuje na něj také svou akviziční činnost. Trienále je příležitostí překročit hranici dějin starého a moderního umění směrem k umění současnému, bez něhož by reflexe fenoménu střední Evropy nebyla úplná.

KONCEPT

Trienále SEFO 2024 navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2021 a nesl podtitul UNIVERSUM. Jeho cílem bylo hledat a prověřovat možné spojnice a pevné body struktury světa, ve kterém žijeme. Obecnou platnost časové a prostorové dimenze UNIVERSA v Trienále SEFO 2024 konkretizujeme, přičemž čas a prostor uchopujeme prostřednictvím uměleckohistorických kategorií. Umění, architekturu a jejich prostředí pozorujeme v reálném čase, avšak s akcentem na režimy historicity a interpretační rámce, které jim jsou nebo byly přisuzovány.

Pevné body, jimž věnujeme pozornost v Trienále SEFO 2024, reprezentuje sestava pojmů, které si vypůjčujeme od historika umění Octaviana Eşanu. Jeho triádu Monument—Document—Mockument v koncepci Trienále adaptujeme a vkládáme do ní nový pojem Moment.  

• MONUMENTY v koncepci Trienále reprezentují domnělé jistoty minulosti. Představme si objekty hodné ochrany, hmotné i nehmotné, materializovanou paměť a péči o ni nebo její absenci.

• Nástroje, které používáme k systematizaci poznání paměti (a v tomto místě se přímo dotýkáme podstaty pořadatelské instituce), zastřešujeme pojmem DOKUMENT. 

• MOMENT pro nás představuje nejen nestálý bod na časové ose, umožňuje zkoumat a srovnávat zkušenosti, dlouhé procesy i kritické obraty. 

• Nástrojem experimentu je MOCKUMENT, který vnáší do interpretačních procesů mystifikaci nebo ironii, zpochybňuje mýty opírající se o realitu dosud jednoznačných faktů. 

Trienále pracuje s těmi momenty, kdy se význam kategorií monument, dokument a mockument proměňuje, kdy se dotýkáme vlastní historie a paměti, a kdy konstruujeme jejich obraz skrze umění.

OTÁZKY

Umíme se osvobodit od minulosti, nahlédnout sami sebe v současném okamžiku a v aktuálním měřítku? Co ze současné sebestředné přítomnosti chceme projektovat do budoucnosti, co všechno budeme chránit? Jakou formu by měly mít monumenty dneška, jaká jsou úskalí archivace současnosti a jaká bude role minulosti v budoucnosti?

STRUKTURA

Trienále připravujeme jako kolektivní výstavní projekt z řady vzájemně provázaných monografických a tematických částí. Hlavní kurátorská osa v prostorách budovy Muzea moderního umění se opírá o sestavu pojmů MONUMENT – DOKUMENT – MOMENT – MOCKUMENT. Každou kapitolu reprezentuje hlavní umělecká osobnost, kolem níž se v projektech dalších vybraných umělců a v archivních sondách téma upřesňuje. Příkladná umělecko-historická sonda vzejde ze spolupráce a interakcí Muzea umění Olomouc s Kunstmuseum Bochum (DE), jež disponuje významnou sbírkou středoevropského umění druhé poloviny 20. století. Dalším klíčovým partnerem Trienále je Galerie VI PER v Praze.

Trienále doplní dramaturgická linka nově otevřeného kulturního prostoru Central a nevýstavní program se objeví na řadě lokací mimo Muzeum. Veřejný prostor a potenciál města Olomouce prověří studenti českých architektonických ateliérů (VUT Brno, UMPRUM Praha, AVU Praha). Na Trienále by se měly podílet další vzdělávací (Univerzita Palackého v Olomouci) a výstavní instituce (Galerie Caesar, Galerie XY) a festivaly (Academia Film Olomouc, PAF). 

Podstatnou součástí Trienále je vlastní vizuální identita (Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde) a architektonické řešení (Ellement).


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 29. 5. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies