Magie kresby | Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách

15 06 – 17 09 2023
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 

Reprezentativní přehlídku italské kresby 16. století uvidí návštěvníci Arcibiskupského zámku v Kroměříži ve dnech 22. 6. – 17. 9. 2023. Výstava "Magie kresby. Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách", kterou připravilo Muzeum umění Olomouc, představí soubor italské kresby 16. století z fondů Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Regionálního muzea v Teplicích, Arcibiskupství olomouckého, Muzea a galerie v Prostějově, Národního památkového ústavu a Památníku národního písemnictví. 

Podle Leonarda da Vinci je v umění kresby a malby skryta „bílá magie", která je oproti „černé magii", proti níž a nepravým mágům Leonardo brojil, jediná vznešená a správná. Umělec je mág, tvůrce rovný Bohu: „Malíř chce vidět krásu, která jej obklopuje, může ji však sám i vytvářet. Je pánem a Bohem všeho viditelného, zlého i dobrého. Může vytvářet hory a údolí, nížiny a moře, které ve skutečnosti ani neexistují". 

Na kresbách s různými náměty (kresby figur, zvířat, přírodnin, krajin, architektury apod.) mohou návštěvníci vysledovat jejich různé funkce od prvotního náčrtu, studie, přes propracovaný návrh (modello) až po soudobé kopie (ricordo) a napodobeniny. Tato funkční rozmanitost kresby je charakterizována rozdílnými technikami a styly, čímž jako druh výtvarného umění získává na výjimečnosti a atraktivitě. Zájemci se zároveň seznámí s jednotlivými malířskými dílnami (bottegami), které ovládaly italská městská centra. Dílny, kde vystavené práce na papíře vznikaly, se staly základem tradičního rozdělení italského malířství podle škol. Byť se každá ze škol vyznačovala svými stylovými zvláštnostmi, navzájem se však ovlivňovaly tak, že v jedné škole lze nalézt i více stylů a jeho modifikací.

Publikace

Výstavu doprovodí odborná publikace, kterou autoři koncipovali jako první část trojdílného katalogu italských kreseb z veřejných sbírek České republiky, a kterou zpracovali Zdeněk Kazlepka (Muzeum umění Olomouc) a Martin Zlatohlávek (Universita Karlova) v rámci projektu podpořeného v letech 2020–2022 Grantovou agenturou České republiky. 

Další dva svazky sepsané stejnými autory byly vydány již dříve, a to katalog „Múza pod nebesy – italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek" v roce 2009 (vydáno k výstavě v Moravské galerii v Brně) a publikace „Rozmanitosti kresby – italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách“ v roce 2016.

VÝSTAVA: Magie kresby. Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách
TRVÁNÍ: 15. 6. – 17. 9. 2023

MÍSTO:  Arcibiskupský zámek Kroměříž
POŘADATEL: Muzeum umění Olomouc
KONCEPCE: Zdeněk Kazlepka, Martin Zlatohlávek
KURÁTOR: Zdeněk Kazlepka
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Vlastimil Sedláček
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ: Petr Šmalec, Vladimír Vaca
PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ: Jakub Barna, Alena Hejduková, Jiří Miláček
ZAPŮJČITELÉ: Arcibiskupství olomoucké, Moravská galerie v Brně, Muzeum a galerie v Prostějově, Národní galerie v Praze, Národní památkový ústav, Památník národního písemnictví, Regionální muzeum v Teplicích, Univerzita Karlova

 

Fotogalerie
Taddeo Zuccari

Evangelista Lukáš

Bartolomeo Passarotti

Studie hlavy muže v klobouku a studie ruky


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Neděle | 2. 4. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies