Kontakt pro novináře:

Mgr. Tomáš Kasal
Tiskový mluvčí
(+420) 585 514 282, (+420) 602 671 477
kasal@muo.cz

Následujte nás

Šest instalací Václava Ciglera a Michala Motyčky oživí Arcidiecézní muzeum

TISKOVÁ ZPRÁVA | 25. 4. 2019

VÝSTAVA | Václav Cigler a Michal Motyčka. Světlem
VERNISÁŽ | 25. 4. 2019 v 18.30
TRVÁNÍ DO | 29. 10. 2019
MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Olomouc
AUTOŘI VÝSTAVY | Václav Cigler, Michal Motyčka
KURÁTOŘI VÝSTAVY | Jana Šindelová, Miroslav Kindl
INSTALACE | Michal Motyčka, Petr Oulehla, Ludvík Fabián, Michal Winkler
GRAFICKÝ DESIGN | Michal Motyčka, Petr Šmalec
PŘEKLAD | Tereza Kučerová
Poděkování za spolupráci na výstavě a laskavé zapůjčení autorských děl na výstavu: Václav Cigler, Michal Motyčka, Jana Šindelová

Václav Cigler a Michal Motyčka vizuálně vstupují do unikátního prostředí Arcidiecézního muzea Olomouc výtvarnými instalacemi tvořenými vodou, světlem a sklem, které odkazují k historickému vědomí místa i ke způsobu našeho vnímání přítomnosti i minulosti. Výstava začíná ve čtvrtek 25. dubna. 

Propojení světlem podobně jako pohled z kosmického prostoru naznačuje nejen vizuální, ale i duchovní osu příběhu zabývajícího se hledáním nových obsahů v mnohovrstevnatém prostoru barokní kaple postavené na románské okrouhlé věži v areálu Olomouckého hradu. Výtvarné instalace jsou autory vnímány jako společné přemýšlení o kráse ve smyslu užitnosti i prožívané emoce. Světlo a voda tvoří nadčasové principy či prostředky vizuálního umění překračující hranice zažitých kulturních stereotypů, utvářejí novou skutečnost a prostřednictvím spoluúčasti diváka a performativního charakteru instalace nám dovolují prožívat prostor Arcidiecézního muzea novým a ozvláštněným pohledem. 

„V nejnižším prostoru původní románské věže vyvolává pocit hlubiny instalace Čeřená hladina evokující studnu. O patro výš, v Klenotnici, bude umístěn objekt ve tvaru koule nazvaný Střed tvořící těžiště celé instalace, ale i místa, které bylo výchozím bodem pro historickou strukturu urbanismu města.  Vertikálně výtvarnou intervenci umocňuje plastika z čirého optického skla nazvaná Jákobův žebřík, která je zavěšená v kapli svaté Barbory. Symbolicky jako alegorie zápasu, usmíření a slibu nás propojuje s nebem a tvůrčími body vesmíru“ vysvětluje kurátorka Jana Šindelová.

Další tři intervence čekají na návštěvníky v prostoru gotické křížové chodby dómu sv. Václava v podobě neonového nápisu Jsem, instalace v kapli sv. Jana Křtitele nebo například Zrcadlový kříž v Rajské zahradě. „ Symbolický kříž se stává pochozí lávkou mezi převýšenými záhony s bylinami a studnou, ozvláštňuje a světelně obměňuje podle denního světla a počasí prostředí Rajské zahrady. Vizuálně vytváří skleněný kříž ležící na zemi koláže a příběhy zachycující obrazy návštěvníků i nebe, a dále prochází stěnou skrze ambit přiléhající ke katedrále sv. Václava, kde se stává součástí prostoru určeného pro meditaci,“ vysvětluje spoluautor výstavy Michal Motyčka.

Umělecké intervence v Arcidiecézním muzeu navazují na výstavu kreseb Václava Ciglera v olomouckém Muzeu moderního umění. Od 6. června připravujeme pokračování velkorysého projektu výtvarných intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky nazvané Zvnějšnění v obrazárně Arcibiskupského zámku a Květné zahradě v Kroměříži. 

Václav Cigler (*1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka (*1974) je architekt a umělec. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

 

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 25. 9. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies