Kontakt pro novináře:

Mgr. Tomáš Kasal
Tiskový mluvčí
(+420) 585 514 282, (+420) 602 671 477
kasal@muo.cz

Následujte nás

Největší obraz svatého Václava našel azyl v Opavě

Největší obraz svatého Václava našel azyl v Opavě

Olomouc, 21. 8. 2014

Šťastný konec příběhu největšího obrazu svatého Václava, který v roce 1844 namaloval vídeňský malíř Anton Petter, společně „dopsali“ olomoucké arcibiskupství, Muzeum umění Olomouc a město Opava. Více než osm metrů vysoké a pět metrů široké plátno, které mělo původně být ozdobou olomoucké katedrály svatého Václava, ale místo toho se na 160 let přestěhovalo na půdu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, totiž najde azyl v opavském kostele sv. Václava. Restaurovaný obraz bude veřejnosti představen 6. září v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví.

Dílo si v roce 1838 objednal u tehdy proslulého vídeňského malíře Antona Pettera (1782-1858) olomoucký arcibiskup Maxmilián Sommerau-Beckh (1837-1853). Obraz s výjevem vraždy svatého Václava měl být dominantou hlavního oltáře olomouckého dómu. Když ale malíř svou práci po šesti letech dokončil, arcibiskup s ní byl natolik nespokojený, že obří plátno o rozměrech 850x510 cm nechal svinout na válec a přestěhovat na půdu kroměřížského zámku. Tam zůstalo až do roku 2011, kdy arcibiskup Jan Graubner vyzval odborníky z Muzea umění Olomouc, kteří o sbírky v Kroměříži ve spolupráci s arcibiskupstvím pečují, k posouzení stavu malby.

Vzhledem k finanční náročnosti restaurování poškozeného díla hledalo arcibiskupství partnera. Toho našla ve společnosti Vítkovice Machinery Group, s níž je dílo historicky spojeno. Zakladatelem podniku byl totiž arcibiskup olomoucký, arcivévoda Rudolf Jan. Společnost obraz vystavila v multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích, poskytla na jeho záchranu necelého půl milionu korun a na zbývajících 600 tisíc korun vyhlásila veřejnou sbírku. Ta byla úspěšná a monumentální plátno tak mohlo projít restaurováním v dílně manželů Šárky a Petra Bergerových v Písečné u Žamberka.

Na umístění díla v kostele sv. Václava v Opavě se dohodli zástupci města a arcibiskupství již při výstavě v Gongu. Odsvěcený kostel spravuje Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace města, a slouží pro pořádání kulturních akcí. Město Opava muselo vyřešit způsob umístění velkého plátna tak, aby zapadlo do konzervovaného interiéru kostela sv. Václava. Využilo k tomu dobrou spolupráci AP Atelieru při výstavbě a obnově objektů v Dolních Vítkovicích. Výsledkem je 1291 cm vysoká ocelová konstrukce odkazující svou výškou na rok založení Dominikánského kláštera v Opavě. 

Olomoucké arcibiskupství zapůjčilo obraz Opavě na 10 let. Veřejnost si restaurované dílo bude moci prohlédnout 6. září v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví.

Fotogalerie
Obraz před a po restaurováním.
Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Úterý | 5. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies