Můžete si koupit

Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.

Přejít do e-shopu

Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.

22. 6. 2017 – 1. 10. 2017
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ 
GALERIE ZÁMECKÉ OBRAZÁRNY ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI

Bojovat se nemusí pouze na poli válečném, slavnosti nemusí být pouze jednoduchou radovánkou. V Evropě 2. pol. 17. stol. řinčely nejenom zbraně, ale také podkovy koní dvou panovníků. Ludvík XIV. a Leopold I. se neutkali pouze v bahně bojišť, ale také v písku arén a na prknech jevišť. Ve jménu státní a panovnické propagandy skládali přední komponisté oslavné árie, architekti vytvářeli spektakulární scény, zpěváci pěli, koně a tanečníci tančili a umělci dokumentovali. Obrazové a grafické přepisy slavností se z Paříže a Vídně šířily po celé Evropě. Na císařském dvoře ve Vídni byly každý rok psány nové opery a představení, nezřídka prezentujících císaře, jeho manželku či dvořany v rolích mytologických hrdinů. 

Výstava představí obrazovou a grafickou dokumentaci těchto slavností, dvorskou hudbu a konečně architekty, malíře, grafiky, skladatele, nakladatele a celou řadu dalších, kteří s odznaky svých profesí stáli v pozadí za přepychovými kulisami barokního spektáklu.

 

AUTOŘI VÝSTAVY | Kateřina Fajtlová, Miroslav Kindl
KURÁTOR VÝSTAVY | Miroslav Kindl
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Miroslav Kindl, Tomáš Lampar
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec
KONZERVÁTORKA A RESTAURÁTORKA | Libuše Vybíralová, Eliška Sklenářová
PŘEKLADATELKA TEXTŮ | Eva Žallmannová

Fotogalerie
Frans van der Steen podle Nicolaase van Hoye

Kočár slávy z koňského baletu La contesa dellʼaria e dellʼacqua hraného při příležitosti sňatku císaře Leopolda I. s Markétou Terezou Španělskou v roce 1667

Jan van Ossenbeeck podle Nicolaase van Hoye

Formace (tzv. Dodecima) z koňského baletu La contesa dellʼaria e dellʼacqua hraného při příležitosti sňatku císaře Leopolda I. s Markétou Terezou Španělskou v roce 1667

Matthäus Küsel podle Otavia Lodovica Burnaciniho

Ústa pekelná (detail návrhu dekorace pro operu Il Pomo d‘Oro), 1667

Jan Thomas

Císařovna Markéta Tereza Španělská v alegorickém kostýmu, 1667–1673, Státní zámek Hrádek u Nechanic

Jan de Herdt

Smrtelně raněná Klorinda křtěná Tankrédem, 1667, Augustiniánské opatství na Starém Brně


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 25. 1. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

6 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016