Kontakty

Muzeum umění Olomouc

státní příspěvková organizace
Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 514 111
e-mail: info@muo.cz
ID datové schránky: gidfxbg

IČ: 75079950
Bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova  18, 601 10 Brno
Číslo účtu: 197937621/0710
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ96 0710 0000 0001 9793 7621Mgr. Helena Zápalková, Ph.D.

vedoucí odboru ochrany sbírkového fondu | kurátorka sbírky staré grafiky MUO | kurátorka AMO expozice | pověřena vedením restaurátorského oddělení
T:  585 514 171 M: 739 147 526
E:  zapalkova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Oddělení sbírek a dokumentace

Mgr. Marta Perůtková

vedoucí oddělení sbírek a dokumentace | správce sbírek prací na papíře a dokumentátorka MUO
T:  585 514 273 M: 774 509 099
E:  perutkova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Martin Fišr

archivář Arcidiecézního muzea Olomouc, správce depozitáře
T:  585 514 170
E:  fisr@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

MgA. Jiří Miláček

správce depozitáře, dokumentátor Arcidiecézního muzea Kroměříž
T:  573 334 327
E:  milacek@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

Vladimír Pospíšil

správce sbírek obrazů a plastik MUO, dokumentátor
T:  585 514 238
E:  pospisil@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc 

Mgr. Sabina Prokschová

archivářka MUO | dokumentátorka
T:  585 514 206
E:  prokschova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Tereza Hrubá

fotografka
T:  585 514 182
E:  hruba@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Markéta Lehečková

fotografka
T:  585 514 182
E:  leheckova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Zdeněk Sodoma

fotograf 
T:  585 514 228
E:  sodoma@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Bc. Marcela Straková

dokumentátorka, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 585 514 273
M: strakova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Oddělení restaurátorské

MgA. Hana Šulcová

restaurátorka malířských děl a polychromie na sochařských dílech ze dřeva
T: 585 514 239
E: sulcova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

MgA. Zuzana Kaštovská

restaurátorka prací na papíře
T: 585 514 239
E: kastovska@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

MgA. Eliška Sklenářová

restaurátorka malířských děl
T:  573 334 328
E:  sklenarova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

BcA. Veronika Klimszová

restaurátorka papírových fondů, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 585 514 239
M: klimszova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Libuše Vybíralová

konzervátorka 
T:  573 334 328
E:  vybiralova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

Bc. Ondřej Žák

konzervátor
T:  585 514 185
E:  zak@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Dalibor Sedlák

konzervátor 
T:  585 514 239
E:  sedlak@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

MgA. Karolína Šťastná

konzervátorka, projekt Norské fondy 2021-2024
T:  573 330 773
E:  stastna@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 19. 4. 2021

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016