Kontakty

Muzeum umění Olomouc

státní příspěvková organizace
Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 514 111
e-mail: info@muo.cz
ID datové schránky: gidfxbg

IČ: 75079950
Bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova  18, 601 10 Brno
Číslo účtu: 197937621/0710
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ96 0710 0000 0001 9793 7621Abecední seznam zaměstnanců

pro snadnější hledání stiskněte CTRL+F, do nastavené kolonky vepište hledané jméno

Mgr. Hana Bartošová, knihovnice MUO | kurátorka sbírky kniha 20. století
T:  585 514 205
E:  bartosova@muo.cz

Mgr. Šárka Belšíková, kurátorka SEFO, CEAD
T:  585 514 292
E:  belsikova@muo.cz

Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D., kurátorka sbírky fotografie MUO
T:  585 514 265
E:  bieleszova@muo.cz

Mgr. Ivo Binder, emeritní kurátor
E:  binder@muo.cz

Gabriela Bílková, účetní, pokladní
T:  585 514 281
E:  bilkova@muo.cz 

Jana Blahová, účetní, pokladní
T: 585 514 259
E: blahova@muo.cz

Ing. Lubomír Čada, správce sítí
T: 585 514 229 | M:  607 253 842
E: cada@muo.cz

Mgr. Terezie Čermáková, lektorka
T:   585 514 299
E:  cermakova@muo.cz

Zdeněk Černý, správce AMO, řidič
T: 585 514 179 | M:  607 148 583
E: cerny@muo.cz

Mgr. Ladislav Daněk, kurátor sbírky obrazů
T:  585 514 224
E:  danek@muo.cz

Anna Doupovcová, recepční
T: 585 514 111
E: doupovcova@muo.cz

Mgr. Iveta Drápalová, pokladní MMU
T: 585 514 241
E: pokladna@muo.cz

Mgr. Petr Dvořák, produkční a programový pracovník
T:  585 514 233 | M: 778 714 935
E:  dvorak@muo.cz

Mgr. Gabriela Elbelová, kurátorka sbírky italského malířství 17. a 18. století MUO, AMK | kurátorka expozice AMO
T: 585 514 175
E: elbelova@muo.cz

Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D., kurátorka a správkyně hudebního archivu AMK | kurátorka knihoven AMK | kurátorka Kabinetu hudby AMK
T:  573 332 037
E:  fajtlova@muo.cz

Mgr. Martin Fišr, archivář Arcidiecézního muzea Olomouc, správce depozitáře
T:  585 514 170
E:  fisr@muo.cz

Mgr. Jakub Frank, kurátor SEFO, CEAD
T:  585 514 214
E:  frank@muo.cz

Mgr. Lenka Havelková, asistentka vedoucího odboru starého umění
T: 585 514 187
E: havelkova@muo.cz

Zdena Havlová, vedoucí ekonomického a finančního oddělení |  hlavní účetní | personalistka
T: 585 514 222
E: havlova@muo.cz

Mgr. Zuzana Henešová, tajemnice | překladatelka
T: 585 514 277 |  M: 774 315 535
E: henesova@muo.cz

Marie Heřmanovská, recepční
T: 585 514 111
E: recepce@muo.cz

Mgr. Lukáš Horák, PR specialista
T: 585 514 286 | M: 605 324 064
E: horak@muo.cz

Mgr. Jana Hrbáčová, kurátorka středověkého umění 12. až 16. století MUO, AMK | kurátorka expozice AMO
T: 585 514 188
E: hrbacova@muo.cz

Mgr. David Hrbek, lektor | programový pracovník
T:  585 514 213
E:  hrbek@muo.cz

Mgr. Tereza Hrubá, fotografka
T:  585 514 182
E:  hruba@muo.cz

Lenka Jedelská, pokladní MMU
T: 585 514 241
E: pokladna@muo.cz

PhDr. Simona Jemelková, kurátorka sbírek užitého umění 17. až 19. století AMK | kurátorka sbírky sochařství 17. až 19. století AMK | kurátorka sbírky fotografie AMK
T: 585 514 178
E: jemelkova@muo.cz

Mgr. Alexandr Jeništa, vedoucí produkčního oddělení | produkční
T:  585 514 172 | 770 147 527
E:  jenista@muo.cz

Mgr. Tomáš Kasal, vedoucí referátu komunikace a marketingu | tiskový mluvčí
T: 585 514 282 | M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz

MgA. Zuzana Kaštovská, restaurátorka prací na papíře
T: 585 514 239
E: kastovska@muo.cz

Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D., vedoucí odboru starého umění | vedoucí oddělení Arcidiecézní muzeum Olomouc | kurátor sbírky nizozemského malířství 16. až 18. století MUO, AMK | kurátor expozice Zámecké obrazárny AMK
T: 585 514 172 | M: 606 633 679
E: kindl@muo.cz

Mgr. Irena Knichalová, knihovnice MUO
T:  585 514 204
E:  knichalova@muo.cz

Ing. Jana Kovaříková, projektová manažerka
T: 585 514 223  | M: 777 470 078
E: kovarikova@muo.cz

Mgr. Jiří Kráčmar, podnikový právník
T: 585 514 285
E: kracmar@muo.cz

Ing. Pavlína Mazáčová Krejčí, zástupkyně ředitele | vedoucí ekonomického a správního odboru | ekonomka
T: 585 514 231 | M: 778 536 832
E: krejcip@muo.cz

Mgr. Barbora Kundračíková, Ph.D., vedoucí oddělení Muzeum moderního umění – Středoevropské forum Olomouc | kurátorka sbírky moderní grafiky
T:  585 514 257 | M: +420 778 714 112
E:  kundracikova@muo.cz

Mgr. Hana Lamatová, lektorka
T:  585 514 174
E:  lamatova@muo.cz

Radek Látal, řidič
T: 585 514 235 | M: 721 041 797
E: latal@muo.cz

Markéta Lehečková, fotografka
T:  585 514 182
E:  leheckova@muo.cz

Lea Lišková, recepční
T: 585 514 111
E: liskova@muo.cz

Roman Ludva, produkční
T:  585 514 278 | M:773 607 505
E:  ludva@muo.cz

Kateřina Ludvová, provozní MUO
T: 585 514 289
E: ludvova@muo.cz 

Mgr. Jana Macháčková, Ph.D., vedoucí oddělení Arcidiecézní muzeum Kroměříž | kurátorka sbírky kresby starých mistrů MUO, AMK | kurátorka sbírky grafiky 16. až 18. století AMK | vedoucí kurátorka expozice AMK
T:  573 331 765 | M: 778 485 287
E:  machackova@muo.cz

Bc. Lucie Mazáčová, vedoucí referátu sekretariátu ředitele | asistentka ředitele
T: 585 514 202 | M: 723 391 027
E: mazacova@muo.cz

Mgr. Martina Mertová, kurátorka sbírky architektury
T:  585 514 212 | M: 777 576 087
E:  mertova@muo.cz

Bc. Cyril Měsíc, kurátor a správce knihoven AMK
T:  573 332 679
E:  mesic@muo.cz

MgA. Jiří Miláček, správce depozitáře, dokumentátor Arcidiecézního muzea Kroměříž
T:  573 334 327
E:  milacek@muo.cz

Mgr. Miroslav Myšák, kurátor a správce sbírky mincí a medailí MUO, AMK | vedoucí kurátor knihoven AMK | kurátor Kabinetu mincí a medailí AMK | kurátor expozice Zámecké knihovny AMK
T:  573 331 772
E:  mysak@muo.cz

Jaroslava Navrátilová, mzdová účetní
T: 585 514 232
E: navratilova@muo.cz

Ing. arch. Petr Nosál, investiční technik 
T: 585 514 211 | M: 773 748 637
E: nosal@muo.cz

Ing. arch. Marek Novák, vedoucí správního a investičního oddělení | investiční technik

T: 585 514 181 | M: 721 724 358
E: novak@muo.cz

Daniel Opletal, instalační pracovník
T:  585 514 264
E:  opletal@muo.cz

Mgr. Marta Perůtková, vedoucí oddělení sbírek a dokumentace | správce sbírek prací na papíře a dokumentátorka MUO
T:  585 514 273 | M: 778 883 963
E:  perutkova@muo.cz

Vladimír Pospíšil, správce sbírek obrazů a plastik MUO, dokumentátor
T:  585 514 238
E:  pospisil@muo.cz

Mgr. Martina Potůčková, kurátorka sbírky středoevropského malířství 17. a 18. století MUO, AMK | kurátorka malířství a grafiky 19. století AMK
T: 585 514 173
E: potuckova@muo.cz

Mgr. Nikolas Proksch, vedoucí oddělení Knihovna MUO | kurátor Bablerovy knihovny
T:  585 514 200
E:  proksch@muo.cz

Mgr. Sabina Prokschová, archivářka MUO | dokumentátorka
T:  585 514 206
E:  prokschova@muo.cz

Mgr. art. Eliška Randůšková, restaurátorka malířských děl
T:  573 334 328
E:  sklenarova@muo.cz

Mgr. Gina Renotière, Ph.D., zástupkyně ředitele | vedoucí odboru moderního a současného umění – Středoevropské forum Olomouc | kurátorka sbírky autorské knihy MUO
T:  585 514 221 | M:  737 528 090
E: renotiere@muo.cz

Dušan Sapara, správce MMU, řidič
T:  585 514 237 | M: 778 536 340
E:  sapara@muo.cz

Ing. Vlastimil Sedláček, Vedoucí výstavního oddělení | instalační pracovník
T:  585 514 264
E:  sedlacek@muo.cz

Dalibor Sedlák, konzervátor
T:  585 514 239
E:  sedlak@muo.cz

Hana Mikulková Skalická, pokladní MMU
T: 585 514 241
E: pokladna@muo.cz

Zdeněk Sodoma, fotograf
T:  585 514 228
E:  sodoma@muo.cz

Jiří Schnapka, DiS., technik, IT
T:  585 514 191
E:  schnapka@muo.cz

Mgr. Michal Soukup, zástupce ředitele | vedoucí Odboru edukačního, produkčního a výstavního
T: 585 514 210 | M: 607 943 486
E: soukup@muo.cz

Ing. Věra Suchodolová, interní auditor
T: 585 514 211
E: suchodolova@muo.cz

MgA. Petr Šmalec, grafik
T:  585 514 279
E:  smalec@muo.cz

PhDr. Anežka Šimková, emeritní kurátorka
E:  simkova@muo.cz | anezkasi@centrum.cz

Filip Šindelář, instalační pracovník
T:  585 514 264
E:  sindelar@muo.cz

Mgr. Marek Šobáň, Ph.D., vedoucí edukačního oddělení | lektor AMO
T:  585 514 174 | M: 770 147 526
E:  soban@muo.cz

MgA. Hana Šulcová, restaurátorka malířských děl a polychromie na sochařských dílech ze dřeva
T: 585 514 239
E: sulcova@muo.cz

Eliška Šťastná, pokladní AMO
T: 585 514 190
E: pokladna.amo@muo.cz

Mgr. Denisa Tessenyi, lektorka 
T:   585 514 201
E:  tessenyi@muo.cz

MgA. Vladimír Vaca, grafik
T:  585 514 298
E:  vaca@muo.cz

Lenka Václavková, pokladní AMO
T: 585 514 190
E: pokladna.amo@muo.cz

Petr Votoček, správce sítí
T: 585 514 177 | M: 778 468 025
E: votocek@muo.cz

Libuše Vybíralová, konzervátorka
T:  573 334 328
E:  vybiralova@muo.cz

BcA. Pavlína Wolfová, produkční a programová pracovnice
T: 585 514 233 | M: 777 359 431
E: wolfova@muo.cz

Kamil Zajíček, DiS., dokumentace SEFO / CEAD
T:  585 514 293
E:  zajicek@muo.cz

Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc
T: 585 514 255, 585 514 202 (sekretariát) |  M: 774 090 626
E: info@muo.cz | zatloukalo@muo.cz

Mgr. Helena Zápalková, Ph.D., vedoucí odboru ochrany sbírkového fondu | kurátorka sbírky staré grafiky MUO | kurátorka AMO expozice | pověřena vedením restaurátorského oddělení
T:  585 514 171 | M:739 034 940
E:  zapalkova@muo.cz

Bc. Ondřej Žák, konzervátor
T:  585 514 185
E:  zak@muo.cz


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 7. 12. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

15 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016