Knihovna Muzea umění Olomouc

Odborná knihovna Muzea umění se jako samostatný odborný úsek konstituovala po osamostatnění instituce v roce 1990. Z fondu knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci byla vytříděna a převedena ta část knihovního fondu, která se týká uměleckohistorické problematiky. Od tohoto okamžiku začala cílevědomá akviziční činnost pracoviště, zaměřená na doplňování základní oborové literatury. Knihovna se rozšiřovala a rozšiřuje neustále formou nákupů, darů, pozůstalostí, převodů z jiných odborných institucí či výměnnou službou.

Po více než dvaceti letech usilovné práce akviziční, organizační, odborné a po několikerém stěhování fondu způsobeném stavebními úpravami dvorního traktu Muzea umění, je dnes knihovna stabilizovaným pracovištěm. Její fondy jsou odborně zpracovány v knihovním programu Verbis. Pokud jde o strukturu fondu, celkem 54 000 svazků je rozděleno na knižní fond, dále na fond katalogů, fond sborníků a ročenek a fond periodik. Velký důraz v akviziční práci je kladen na doplňování řady odborných katalogů. Samostatnou odbornou částí fondu knihovny Muzea umění je sbírkový fond Kniha 20. století, zaměřený na knižní avantgardu 20. a 30. let a částečně na knižní obálky 60. let. Součástí knihovního fondu je rovněž Knihovna O.F. Bablera, významného olomouckého překladatele, básníka a bibliofila. 

Součástí knihovny je studovna přístupná veřejnosti přes výstavní sál Trojlodí, která je otevřena badatelům každou středu (až na výjimky – instalace výstav, prázdniny) od 10.00 do 16.00 hodin. Badatelé mají také možnost se objednat kdykoli jindy v pracovní dny po domluvě s pracovníky knihovny. Je nutno zdůraznit, že studium materiálů je výhradně prezenční s možností fotografování či skenování. Ve studovně se badatel může prostřednictvím počítače orientovat v položkách zpracovaného fondu knihovny. Každý čtenář je při své první návštěvě seznámen s knihovním řádem. Studovna má kapacitu maximálně 8 osob.

 

Během reinstalace expozice v Trojlodí je možná návštěva knihovny pouze po domluvě.

 

Fotogalerie
Studovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna
Video
Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 25. 1. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

6 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016