Central European Institutions, New Worlds and Old Mythologies

ČT – PÁ 15 – 16 09 2022
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM (VSTUP VOLNÝ)
Mezinárodní konference SEFO 

Jak fungují středoevropské kulturní instituce, muzea a galerie? S jakými problémy se potýkají a jaké jsou jejich cíle? Jak se navzájem podobají, v čem se liší? A má smysl usilovat o jejich propojení? To jsou jen některé z otázek, které klade první mezinárodní konference pořádaná Středoevropským fórem Olomouc (SEFO) ve dnech 15 – 17. září 2022. Naším cílem je prověřit možnosti vzájemné spolupráce a nalézt její potenciální průsečíky.

Pozornost bude věnována třem souvisejícím oblastem:
1) institucionální politice;
2) výstavní praxi;
3) vzdělávání.

Zatímco první panel se zaměří na podmínky a způsoby, jakými regionální instituce dlouhodobě operují, druhý a třetí panel budou věnovány konkrétním zkušenostem souvisejícím zejména s organizací a fungováním stálých expozic a jejich propojením s krátkodobými projekty, respektive vzdělávací programy.

Konference se koná v Olomouci, připravena bude hybridní varianta pro případ zhoršující se situace spojené s COVID-19. Pracovním jazykem je angličtina.

Jednání začne ve čtvrtek 15. září 2022 ve 14 hodin středoevropského času.

Konference je součástí celoročního programu SEFO 2022, jehož hlavním tématem je revize vztahu "domova a světa" v současném středoevropském myšlení. Rozvíjí dlouhodobé priority instituce, která se zaměřuje na výzkum středoevropského umění a kulturního života totalitního a posttotalitního období.

Kdo mimo jiné přislíbil účast:
MIROSŁAW BAŁKA, zvláštní host
JAROSŁAW SUCHAN, bývalý ředitel Muzea Sztuki v Lodži
SABINE FOLIE, ředitelka Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien
KASIA REDZISZ, umělecká ředitelka KANAL-Centre Pompidou v Bruselu
MARCUS ANDREW HURTTIG, Museum der bildenden Künste Leipzig
NOOR MERTENS, ředitel Kunstmuseum Bochum
MICHAL NOVOTNÝ, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze
LUCIA GREGOROVÁ STACH, hlavní kurátorka Slovenskej národnej galérie Bratislava
DAVID FEHÉR, ředitel Středoevropského výzkumného institutu pro dějiny umění v Budapešti (KEMKI)
ELIZABETH NOWAK-THALLEROVÁ, hlavní kurátorka Lentos Kunstmuseum
AGATA WĄSOWSKA-PAWLIK a ŁUKASZ GALUSEK, ředitel a zástupce ředitele pro programovou politiku Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków
ALEXANDER KLEE, Belvedere Museum Wien


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 30. 11. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies