Božitělová posýpka

ČT 08 06 2023
15.00 ČESTNÉ NÁDVOŘÍ ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA OLOMOUC (VSTUPNÉ: VLASTNORUČNĚ NATRHANÉ KVĚTY: RŮŽE, BEZ, PIVOŇKA AD.)
OSLAVA SVÁTKU

Na svátek Božího Těla se opět sejdeme ve stínu mohutných stromů na čestném nádvoří Arcidiecézního muzea, které společně okrášlíme květnovými obrazci z nasbíraných rostlin. Těšit se můžete také na výklad o tradici božítělových procesí i o symbolice květin. Rozjímání o rostlinách pomáhá odedávna naplnit naši věčnou touhu po účasti na vyšší existenci. Rostliny stejně jako zvířata, kameny, hvězdy, voda či slunce k nám promlouvají a odhalují nám to, co je skryté.

O svátku Božího Těla uctíváme eucharistii, Nejsvětější svátost oltářní, která byla ustanovena na Zelený čtvrtek při poslední večeři Páně, proto tato oslava připadá symbolicky právě na čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice. Se svátkem Božího Těla se kdysi u nás i na dalších místech Evropy pojila tradice vytvářet ornamentální obrazce z nejrůznějších květů. Do současnosti se u nás udržela v několika obcích na Moravskobudějovicku a Jemnicku, kde si lidé tuto slavnost ozvláštňují výzdobou z květin nejen na trase procesí, ale i kolem svých příbytků. Po práci se vydávají do okolní krajiny a trhají květy, ze kterých pak před svými domy vysypávají květinové obrazce, často s motivem kříže a srdce. Tuto květinovou obětinu si pak navzájem hodnotí, obcházejí sousedy, navštěvují se. Dříve bylo toto příjemné společenské setkání záležitostí zvláště dětí a jejich matek. Od roku 2018 slavíme Boží Tělo podobně i v olomouckém Arcidiecézním muzeu a tento krásný zvyk se i u nás stává tradicí. Kdokoli má zájem, může se k nám připojit také letos a společně s námi vytvořit božítělovou posýpku nebo se jen tak přijít pokochat pohledem na ni. Pokud máte možnost, natrhejte prosím nejrůznější květy či listy a vezměte je s sebou. Budeme vám vděční. 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-17.00

Čtvrtek | 8. 6. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies