Kabinet kresby a grafiky I

Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ

Pouhých 67 listů s kresbami se dochovalo v kroměřížské sbírce staré kresby, a přesto je kolekce považována za výjimečnou a zcela rovnocennou proslulé obrazové sbírce. Jsou v ní totiž zastoupena všechna důležitá centra italského výtvarného dění z 16. a první poloviny 17. století: Florencie, Bologna, Siena, Milán, Janov, Řím či Benátky. Její součástí je i soubor dobových kopií. Značnou hodnotu vykazují zejména kopie dnes již zničených malířských děl. Severská, zaalpská kresba tvoří z celkového rozsahu sbírky přibližně desetinu. 

Z hlediska tematického se jedná výlučně o figurální motivy, z hlediska pracovního postupu jsou zastoupeny všechny typy kresby – od zběžných náčrtků (pensiero, primo pensiero) a studií (studio, schizzo) až po definitivní kresbu (disegno). Papír, na němž jsou kresby realizovány, nese často vodoznak, který nám pomáhá díla zařadit jak časově, tak provenienčně.

Při příležitosti otevření Kabinetu kresby vydáme sbírkový katalog. Vzhledem k citlivosti materiálu nebudou vystaveny originály, nýbrž faksimile.

Fotogalerie
Francesco Vanni

Madona s dítětem, sv. Cecilií a sv. Anežkou Římskou (Sacra Conversazione), okolo 1600

Taddeo Zuccari (Zuccaro)

Evangelista Lukáš, (kolem 1555)

Sebastiano Luciani, zv. Sebastiano del Piombo

Sedící prorok s andělem, (1516)

Giovanii Bellini, zv. Giambellino

Studie dvou mužských figur, kresba, papír, MUO-AMK, inv. č. KE 4553.

Giulio Pippi, zv. Giulio Romano

Jupiter a Juno, (1531-1532)


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 29. 5. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies