Jan Sychra: Velcí lupenonozí korýši – ohrožení poutníci v čase a prostoru střední Evropy

st | 22. 3. |18.00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
ekologický večer, pořádá Sluňákov 

Velcí lupenonozí korýši (žábronožky, listonozi a škeblovky) patří k silně ohroženým živočichům, vázaným na periodické vody. Jejich biotopy se vyskytují především v aluviích větších řek, kde jsou negativně ovlivňovány jejich regulací a celkově nevhodným hospodařením v krajině. Jednotlivé druhy se během staletí přizpůsobují nabídce dostupných biotopů, a tak refugia pro některé z nich v současnosti představují např. polní rozlivy nebo vojenské újezdy. Díky celé řadě adaptací a strategií, jako jsou např. mechanismy šíření nebo přežívání v extrémních podmínkách jejich biotopů, tak dodnes tito živočichové putují naší krajinou.

Jan Sychra – lektor a kurátor zoologických sbírek na ÚBZ PřF MU. Věnuje se výzkumu bezobratlých ve stojatých vodách, především na rybnících a v různých typech mokřadů (rašeliniště, horské nádrže, polní rozlivy). Zabývá se sledováním vlivu ekologických faktorů a rybničního hospodaření na společenstva litorálních bezobratlých a vodních ptáků, ekologií a faunistikou vybraných skupin vodních bezobratlých (brouci, ploštice, pijavice, velcí lupenonozí korýši), strategiemi jejich přežívání a managementem a ochranou jejich biotopů. 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 22. 6. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016